Nieuwe video kwaliteitsstandaard Arbeid als medicijn

17 januari 2022

In de nieuwe video voor de generieke module Arbeid als medicijn vertellen een ervaringsdeskundige, behandelaar en werkgever hoe werk ingezet kan worden voor het bevorderen van gezondheid en herstel.

Werk kan bijdragen aan gezondheid en herstel, maar kan ook de oorzaak zijn van het ontstaan en verergeren van psychische klachten. De generieke module Arbeid als medicijn biedt professionals en patiënten handvatten om het onderwerp ‘werk’ een plek te geven in de behandeling. Zo is er een gespreksleidraad waarmee je verschillende stappen doorloopt bij het bespreekbaar maken van werk. Op de website, het Lab van ‘Arbeid als medicijn’, kunnen mensen met psychische problemen, betrokken werkgevers en professionals terecht voor meer informatie.

Generieke module Arbeid als medicijn