Nieuwe digitale beslistool voor psychosezorg op maat

31 oktober 2018

Bij de Zorgstandaard Psychose is een digitale beslistool beschikbaar, die het Trimbos-instituut ontwikkelde samen met GGz Friesland en UMC Groningen.

De beslistool helpt behandelaar en patiënt om te bepalen hoe zij de behandeling op persoonlijke kenmerken van de patiënt kunnen afstemmen. De beslistool ondersteunt hiermee op praktische wijze shared decision making. De tool is beschikbaar via zorgstandaard.beslistool.nl.

De Zorgstandaard Psychose is sinds het najaar 2017 beschikbaar. Voor verschillende symptomen en problemen in levensgebieden geeft de zorgstandaard aan welke evidence based interventies daarvoor ingezet kunnen worden. Maar welke interventies passen nu het beste bij welke individuele patiënt? Dat hangt van veel dingen af. Wat wil de patiënt de komende tijd bereiken? In welke fase van de psychose is de patiënt? Welke symptomen zijn aanwezig? Wil hij een baan vinden of een opleiding volgen?  Een gepersonaliseerd behandeladvies vraagt dan ook om een complexe afweging.

In de praktijk is het voor de patiënt vaak niet helder hoe deze afweging wordt gemaakt en is het lastig voor hem om hier goed geïnformeerd in mee te denken. De digitale beslistool zorgt ervoor dat behandelaar en patiënt gezamenlijk in een open gesprek tot deze keuzes kunnen komen.

 

Persoonlijke kenmerken

Aan de hand van meerkeuzevragen in de tool bepalen behandelaar en patiënt samen op welke persoonlijke kenmerken van de patiënt de behandeling afgestemd moet zijn. Op basis van dit ‘persoonlijke profiel’ geeft de tool aan welke behandelmogelijkheden uit de Zorgstandaard Psychose op dat moment meer en minder passend zijn voor de patiënt. Patiënt en behandelaar bespreken wat deze behandelmogelijkheden inhouden en of ze zich in dit advies kunnen vinden. Aan het einde van het gesprek krijgt de patiënt alle informatie schriftelijk en/of digitaal mee naar huis, zodat hij het nog eens rustig kan doorlezen en desgewenst met naasten bespreken.

Gepersonaliseerd behandelplan

Op basis van het gesprek en de informatie wordt ten slotte in gezamenlijk overleg een gepersonaliseerd behandelplan vastgesteld. De beslistool is nadrukkelijk bedoeld als hulpmiddel bij het gesprek tussen behandelaar en patiënten, en niet om zonder dialoog tot een behandelplan te komen. De versie van de tool die nu beschikbaar is, is een eerste versie en wordt op basis van ervaringen van gebruikers doorontwikkeld.