Nieuw: toolkit Samen beslissen bij angstklachten en angststoornissen

21 september 2020

Een goede behandeling kies je in samenspraak met je patiënt. Om keuzes voor een bepaalde behandeling goed in zicht te krijgen voor patiënten en naasten, zijn keuzehulpen van groot belang. Keuzehulpen bieden informatie over de behandelmogelijkheden en ondersteunen bij het ‘samen beslissen’. Vandaag is de nieuwe toolkit Samen beslissen bij angstklachten en angststoornissen gepubliceerd op GGZ Standaarden, als onderdeel van de zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen.

Uitgebreide toolkit

Het is een uitgebreide toolkit met vijf keuzekaarten over verschillende onderwerpen. Zo vind je er twee keuzekaarten die gaan over behandelvormen als psycho-educatie, vaktherapie of psychotherapie en een kaart die ondersteunt bij de keuze voor medicatie of Deep Brainstimulation. Je leest wat de behandeling of medicatievorm inhoudt, wanneer het wordt ingezet, wat de patiënt ervan kan verwachten en ook waar hij of zij last van kan krijgen.
Daarnaast is er een keuzekaart met hulpmiddelen die de patiënt zelf kan inzetten om de eigen situatie te verbeteren, zoals contact met lotgenoten, mindfulness-training of het gebruik van e-health. En voor als het weer een stukje beter gaat, is er een overzicht met ondersteunende mogelijkheden op het gebied van herstel en participatie.

Aanvullende informatie

De toolkit biedt naast keuzekaarten ook aanvullende informatie voor de patiënt, zoals een beeldverhaal, een folder van de ADF stichting en de samenvattingskaart van de zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen. De toolkit is ontwikkeld in samenwerking met MIND en de ADF stichting.

Hieronder zie je een voorbeeld van een keuzekaart.