Spiegelinformatie voor ggz-instellingen

18 april 2024

Tijdens het zorgproces worden gegevens vastgelegd over patiënten, de behandeling en de uitkomsten daarvan. De informatie over de dagelijks geleverde zorg wordt extra waardevol als deze ook op geaggregeerd niveau gebruikt wordt om van te leren. GGZ Dataportaal ondersteunt bij het verzamelen, analyseren en visualiseren van data om waardevolle inzichten op te doen. Met Spiegelinformatie biedt GGZ Dataportaal ggz-instellingen kosteloos aantrekkelijke datavisualisaties, met de mogelijkheid tot vergelijking. De inzichten die Spiegelinformatie biedt helpen bij het verkrijgen van sturingsinformatie en het monitoren van de effecten van organisatiebeleid.

Vergelijking binnen eigen organisatie, met een zelfgekozen referentiegroep en alle gebruikers

Informatie over het zorgproces en ervaringen van patiënten leveren een bijdrage aan het verbeteren van kwaliteit van zorg, vooral als deze informatie vergeleken en besproken kan worden met anderen. Spiegelinformatie biedt elk kwartaal inzicht in anonieme data van patiëntpopulatie, zorgproces en patiëntervaringen die vergeleken kunnen worden binnen de eigen organisatie, met een zelfgekozen referentiegroep of alle gebruikers van Spiegelinformatie. Een referentiegroep kan bijvoorbeeld bestaan uit instellingen waar mee samen wordt gewerkt, die zich in dezelfde regio bevinden of met een vergelijkbaar zorgaanbod.

Inzicht in patiëntpopulatie, zorgproces en patiëntervaringen

Spiegelinformatie biedt inzicht in de patiëntpopulatie op basis van zorgvraagtypering en diagnosegroepen. Hoe vaak wijkt bijvoorbeeld de gekozen zorgvraagtypering af van de HONOS+ zorgvraagtypering in vergelijking met de referentiegroep? Is de spreiding in diagnosegroepen en comorbiditeit naar verwachting en in lijn met het beleid of behandelvisie?

Ook biedt Spiegelinformatie inzicht in het zorgproces. Hoe is de verdeling van patiënten over het zorgproces en waar zitten eventuele knelpunten in de doorstroom? Een overzicht van afgesloten zorgtrajecten biedt inzicht in doorlooptijden, behandelduur en -intensiteit.

Op basis van uitkomsten van de CQi-vragenlijsten is er inzicht in verschillen in patiëntervaringen, intern tussen afdelingen of locaties van een organisatie én extern met een referentiegroep of het gemiddelde van alle gebruikers.

Bekijk de demo van Spiegelinformatie

GGZ Dataportaal heeft een demo van Spiegelinformatie gemaakt voor ggz-instellingen om te ervaren wat het voor hun organisatie kan betekenen. 

Scroll door de demo van Spiegelinformatie