Nieuw op GGZ Standaarden: factsheet Middelengebruik 2019

19 juni 2020

Hoeveel middelengebruik is er in Nederland? En hoe verhouden de verschillende middelen zich tot elkaar in aantallen, ernst en behandeling? In hoeverre is er sprake van verborgen problematiek? Het antwoord op deze vragen is in kaart gebracht op de factsheet Middelengebruik 2019. In één afbeelding is de mate van gebruik en behandeling van tabak, alcohol, benzodiazepines, cannabis, cocaïne, opiaten, amfetamine, GHB en XTC overzichtelijk weergegeven.

Topje van de ijsberg

In de factsheet zie je onder andere hoeveel jaarlijkse gebruikers, verslaafden en behandelden er zijn per type middel. De ijsbergen laten concreet zien hoe groot het aantal verslaafden/misbruikers is en symboliseren tegelijk het spreekwoordelijke ‘topje van de ijsberg’. Wist je bijvoorbeeld dat er bij sommige middelen meer verborgen problematiek is dan bij anderen? Strookt dit met jouw eigen beeld van middelengebruik of herken je dit in gesprekken over middelenproblematiek? En wat betekent dit voor jou als professional in de dagelijkse praktijk van preventie en behandeling?

Samengestelde data

Deze factsheet is tot stand gekomen op basis van analyse van data uit diverse bronnen. Cijfers gebaseerd op percentages zijn omgezet naar absolute aantallen gebruikers en verslaafden. De belangrijkste bronnen voor de factsheet zijn gegevens van het leefstijlonderzoek op CBS Statline, Jellinek, de Nationale Drug Monitor van Trimbos Instituut en het LADIS rapport. Zie de factsheet voor exacte bronvermelding.

Aan de slag met de factsheet

Je vindt de factsheet op GGZ Standaarden onder het tabblad ‘Aan de slag’ bij de zorgstandaarden Opiaatverslaving en Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving en bij de richtlijn Stoornissen in het gebruik van cannabis, cocaïne, amfetamine, ecstasy, GHB en benzodiazepines.

We horen graag wat jij van de factsheet vindt