Digitaal of face-to-face: hoe werk jij in coronatijd?

25 mei 2020

Denk mee in het nieuwe online panel van Akwa GGZ

Ineens, onverwacht kon het niet meer: behandelen zoals we dat altijd deden. Het coronavirus zette alles op zijn kop, ook in de ggz. Van je patiënt zie je ineens zijn huiskamer, omdat jullie alleen nog maar beeldbellen. Of je patiënt komt wel naar de afspraak, maar de setting is onwerkelijk door alle hygiëne-eisen en de anderhalvemeter-maatregel.

Coronacrisis of niet: als professional blijf je dagelijks verantwoordelijk dat je goede zorg levert. Maar hoe gaat dat in deze tijd waarin face-to-face behandelen niet meer de dagelijkse gang van zaken is? Welke knelpunten kom je tegen? Wat is de impact van de grote beslissingen die worden genomen op jouw werk? En hoe zie je de toekomst? Deel je ervaringen en praat mee in het nieuwe online panel van Akwa GGZ.

Akwa GGZ is de alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. Binnen Akwa GGZ werken patiënten, hun naasten en zorgprofessionals samen aan de ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden. Ook ondersteunt Akwa GGZ alle lerende netwerken in de ggz die uitkomsten van behandelingen willen uitwisselen. Onderwerpen die jou en je 70.000 collega’s in de ggz raken. Wat merk jij daar als professional van?

Nu ook een panel in de ggz voor professionals  
Om ons werk goed te kunnen doen is de rechtstreekse inbreng van professionals en patiënten op ons werk van belang. MIND beheert een groot panel van patiënten en daar stemmen we mee af. Voor zorgprofessionals in de ggz misten we die mogelijkheid nog. Daarom start Akwa GGZ nu met een online panel van professionals. Word lid en praat 6-8 keer per jaar mee over onderwerpen die in de ggz spelen.

Panelleden als eerste op de hoogte  
Als panellid ontvang je 6-8 keer per jaar via mail een uitnodiging voor een digitale vragenlijst. Als panellid krijg je als eerste en exclusief inzicht in alle resultaten. In de nieuwsbrief en op LinkedIn delen we de opvallendste uitkomsten met de rest van de ggz. De eerste vragenlijst gaat over werken met de richtlijn GGZ en corona. Hoe bevallen die? Zijn ze bruikbaar en zo ja, waarvoor? Of zo nee: waarom niet?  Met de resultaten kan Akwa GGZ bijvoorbeeld beter ondersteunen bij het doorontwikkelen van een richtlijn GGZ en corona in de praktijk.

Wat vind jij? Meld je aan en praat mee.