Nieuw: keuzehulp voor drugs, eetstoornissen en SOLK/ALK

12 september 2022

Om professionals te ondersteunen bij het gebruik van de multidisciplinaire richtlijn Drugs (niet-opioïden) en de zorgstandaarden Opiaatverslaving, Eetstoornissen en SOLK zijn keuzehulpen ontwikkeld. Aan de hand van korte vragen volgt een concreet advies voor behandeling en begeleiding, gebaseerd op de zorgstandaard en afgestemd op de specifieke situatie van de patiënt.

Samen beslissen welke behandeling past

De keuzehulp stelt vragen die bijvoorbeeld gaan over het stadium van de stoornis, de primaire zorgvraag, de setting, medicatie, of risico op suïcide of zelfbeschadiging. Op basis van de ingevulde antwoorden volgt een patiënt-specifiek advies dat professionals kunnen gebruiken in het gesprek met de patiënt en naasten, om samen te beslissen welke behandeling het beste past. De keuzehulpen zijn ontwikkeld en getoetst door ggz-professionals en worden al volop gebruikt in de praktijk.

App met keuzehulpen

Er zijn nu keuzehulpen voor ADHD, Angststoornissen, Autisme, Bipolaire stoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychose, Psychotrauma, Drugs, Eetstoornissen en SOLK/ALK. Alle keuzehulpen zijn beschikbaar als desktopversie en in de app GGZ Standaarden. Download gratis de app via Google Play of Appstore.

Keuzehulp Drugs

De keuzehulp Drugs is gebaseerd op de zorgstandaard Opiaatverslaving en de multidisciplinaire richtlijn over stoornissen in het gebruik van cannabis, cocaïne, amfetamine, ecstasy, GHB en Benzodiazepines (Drugs niet- opioïden).
Bekijk de desktopversie voor Drugs.

Keuzehulp Eetstoornissen

De keuzehulp stelt vragen die gaan over bijvoorbeeld de setting waarin de patiënt gezien wordt, type eetstoornis en de eventuele aanwezigheid van levensbedreigende somatische complicaties.
Bekijk de desktopversie voor Eetstoornissen.

Keuzehulp SOLK/ALK

In plaats van Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) heet deze keuzehulp SOLK/ALK, ALK staat voor Aanhoudende lichamelijke klachten. De naam van de zorgstandaard wordt bij de aanstaande herziening in 2023 aangepast naar ALK.
Bekijk de desktopversie voor SOLK/ALK.