Kinderen en jongeren verdienen passende begeleiding en behandeling

14 maart 2019

Kinderen en jongeren met psychische klachten verdienen de meest geschikte begeleiding en behandeling. Hiervoor kunnen ze terecht bij de huisarts, het wijkteam, jeugdgezondheidszorg, bij de kinderarts of in de ggz. Maar wie doet nou wat? Waar kan je als kind (met je ouders) of jongere voor welke hulp terecht? Wanneer word je doorverwezen – en naar wie dan? De Landelijke Samenwerkingsafspraken jeugd-GGZ maakt de taakverdeling in de jeugd-GGZ helder. Een nieuwe leidraad voor lokale én regionale samenwerking tussen professionals.

 

Wat de beste plek is voor behandeling of begeleiding van een jongere, hangt van een aantal factoren. Uiteraard speelt de ernst van de problematiek een rol. Net zoals de situatie waarin het kind of de jongere zich bevindt. Maar ook de voorkeuren van kinderen en jongeren tellen mee. Goede onderlinge samenwerking tussen hulpverleners die betrokken zijn bij de hulp voor kinderen en jongeren met psychische klachten is essentieel. Zorgprofessional en kind (met ouders) of jongere bespreken wat de mogelijkheden zijn, wat de voor- en nadelen kunnen zijn, en hoe deze uitpakken in de praktijk. Zo besluiten ze samen over passende begeleiding en behandeling.

Soepele overgang, ook voor 18 plus

Kinderen blijven niet hetzelfde: ze groeien op, worden groter, ontwikkelen zichzelf. De factoren die hun psychische problemen beïnvloeden, veranderen mee. Daarom is het noodzakelijk dat er een soepele overgang wordt ingezet van de ene behandelsetting naar de volgende. Vooral als jongeren 18 jaar worden is dit een belangrijk aandachtspunt. De Landelijke Samenwerkingsafspraken jeugd-GGZ gaat daarom ook in op hoe alle relevante hulpverleners vanaf dat moment rondom 18-plussers goed moeten samenwerken om zo de zorgkwaliteit te continueren.

Alle informatie op een rij

Duidelijke afspraken en heldere informatieoverdracht vanaf het begin, tijdens en bij afsluiting van de behandeling zijn essentieel wanneer het om kinderen en jongeren gaat. De Landelijke samenwerkingsafspraken jeugd-GGZ is ontwikkeld in navolging van de Landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ (LGA) voor volwassenen, uit 2016. De volledige versie van de samenwerkingsafspraken voor de jeugd-GGZ vindt u op GGZ Standaarden, evenals het stroomschema dat alle afspraken in één oogopslag weergeeft. Ouders en jongeren vinden op thuisarts.nl meer informatie op Mijn kind heeft psychische klachten en Ik heb psychische klachten (informatie voor jongeren). Huisartsen vinden ook meer informatie in het NHG webdossier geestelijke gezondheidszorg.