Nu ook keuzehulp voor Persoonlijkheidsstoornissen

9 februari 2021

De keuzehulp Persoonlijkheidsstoornissen is beschikbaar voor behandelaren, als onderdeel van de zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen.  Dit digitale instrument helpt de zorgstandaard toe te passen in de dagelijkse praktijk en kan worden ingezet om het gesprek in de behandelkamer vorm te geven. De keuzehulp houdt rekening met diverse factoren die van invloed zijn op het (behandel)advies.

Stapsgewijs vragen stellen

Helga Aalders, klinisch psycholoog en inhoudelijk leidinggevende bij Altrecht Zorgeenheid Persoonlijkheidsstoornissen, is één van de professionals die heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van deze keuzehulp voor professionals: “De keuzehulp ondersteunt professionals door stapsgewijs vragen te stellen over factoren die van invloed zijn op de behandelkeuze. De context waarbinnen de patiënt functioneert heeft een prominente plaats gekregen, maar ook het betrekken van naasten en aandacht voor het ouderschap. Het advies dat eruit rolt is een mooie basis om samen het gesprek aan te gaan.”
Ook Mirjam Toet, beleidsmedewerker Landelijke Vereniging POH GGZ, heeft meegedacht bij de ontwikkeling van de keuzehulp. Zij omschrijft de meerwaarde van dit hulpmiddel: “De tool geeft op eenvoudige wijze een richting, een advies. Zeker als je twijfelt. Alleen het invullen ervan geeft je als POH al handvatten voor wat te doen, maar ook of opschalen mogelijk nodig is. Hierdoor kan er snel geschakeld worden.”

Adviezen voor behandeling

De keuzehulp leidt stapsgewijs langs een aantal vragen. Is de diagnose al gesteld? Is er al gestart met psychotherapie? Heeft de patiënt kinderen? Maar ook vragen over de omgeving van de patiënt, over sociaaleconomische ontregeling, comorbiditeit en crisisgevoeligheid zijn meegenomen. Om beter aan te sluiten bij de praktijk is een vraag toegevoegd of er al de mogelijkheid is om te starten met psychotherapie en of de motivatie er is. Op basis van de geselecteerde antwoorden volgen adviezen voor behandeling die de patiënt en behandelaar samen kunnen bespreken.

Ellen Willemsen, psychiater, specialismeleider persoonlijkheidsstoornissen bij Parnassia Groep en directeur van het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen geeft aan dat de keuzehulp zeker praktisch is als je niet dagelijks met mensen met een persoonlijkheidsstoornis werkt. “De stapsgewijze opzet helpt om de professionele overwegingen gestructureerd langs te lopen. De adviezen die op basis van de ingevulde antwoorden worden gegenereerd, helpen om het gesprek met patiënt en naaste vorm te geven. De informatie in de zorgstandaard is een richtlijn voor het gesprek, maar keuzes voor behandeling worden uiteindelijk samen gemaakt door patiënt en behandelaar, afgestemd op de specifieke situatie van de patiënt.”.

Nog meer keuzehulpen voor professionals