Inzichtelijk maken verleende zorg, hoe doen we dat?

2 december 2020

Akwa GGZ ondersteunt  professionals, patiënten en naasten bij continue ontwikkeling en borging van kwaliteit in de ggz. Een belangrijk aspect voor kwaliteitsontwikkeling is leren van het eigen handelen. Dat kan op verschillende niveaus, in de behandelkamer, op organisatieniveau of sector breed. Professionals geven aan dat zij t.b.v. leren en verbeteren meer inzicht wensen in proceskenmerken, zoals welke interventies zijn geboden,  omstandigheden van de behandelingen en of er sprake is van uitval uit de behandeling. Om kwaliteitsverbetering ook op sectorniveau te kunnen realiseren is inzicht in de dagelijkse praktijk van belang.

Inzicht in geboden behandelingen, in combinatie met uitkomstinformatie en patiëntkenmerken versterkt het inzicht in waar je behandeltrajecten kunt verbeteren. Bovendien biedt inzicht in de geboden zorg de benodigde informatie om te voldoen aan het nieuwe Toetsingskader, om zorgstandaarden op te kunnen nemen in het Register van Zorginstituut Nederland. Ook helpt inzicht in zorg om een beeld te creëren van de huidige implementatie van kwaliteitsstandaarden.

Mogelijkheden verkennen

Samen met enkele ggz-instellingen wil Akwa GGZ verkennen welke mogelijkheden er zijn om de verleende zorg (behandelcontacten en interventies) in de ggz eenduidig en gestructureerd in kaart te brengen. Dit ter ondersteuning van de implementatie van standaarden en lerende netwerken en zonder dat dit leidt tot administratieve ballast voor zorgprofessionals. Hierbij willen we leren van bestaande initiatieven.

Heb jij inzicht in geboden zorg?

Heeft jouw praktijk of instelling manieren gevonden om gestructureerd inzicht te creëren in welke zorg (behandelingen) wordt geboden, zodat jullie samen de zorg verder kunnen verbeteren? Welke inzichten heeft dit jullie opgeleverd? En welke tips kun je meegeven voor een landelijk project? Deel je ervaringen met ons via een mail. Op basis van jullie reacties onderzoekt Akwa GGZ de mogelijkheden om professionals en instellingen te ondersteunen om op een gestructureerde wijze inzicht te krijgen in de geboden zorg. Zodat we met elkaar nog gerichter kunnen werken aan kwaliteitsverbetering.

Heb jij inzicht in geboden zorg?

Heeft jouw praktijk of instelling manieren gevonden om gestructureerd inzicht te creëren in welke zorg (behandelingen) wordt geboden, zodat jullie samen de zorg verder kunnen verbeteren?