Handig filmpje voor mensen met lichte psychische klachten

6 september 2018

Speciaal voor mensen die te maken hebben met lichte psychische klachten maakte Thuisarts.nl het filmpje Wat kun je doen om je goed te voelen.

Het filmpje biedt praktische tips over het tegengaan van psychische klachten. Bij het filmpje staat informatie om deze klachten te herkennen en meer tips om psychisch fitter te worden. Het filmpje is met name bedoeld voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Huisartsen en POH-GGZ kunnen het gebruiken als voorlichtingsmateriaal. De informatie en het filmpje zijn beide te vinden op thuisarts.nl.

Generieke modules

Het filmpje en de informatie sluiten aan bij de Generieke Modules ‘Vroege opsporing van psychische klachten en aandoeningen’ en ‘Diagnostiek en behandeling van psychische klachten in de huisartsenpraktijk’. Deze modules bieden zorgprofessionals praktische tools bij het versterken van de psychische gezondheid van mensen met psychische klachten en handvatten voor de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met psychische klachten en hun naasten. Het filmpje is gemaakt in samenwerking met NHG, Pharos en Stichting MIND.

Thuisarts.nl

Thuisarts.nl is een medische voorlichtingswebsite met laagdrempelige informatie over gezondheid en ziekten. Op basis van elke standaard is op deze website informatie over het betreffende onderwerp toegevoegd of aangepast. Hierdoor is veel patiëntenvoorlichting over psychische aandoeningen ook via Thuisarts.nl te raadplegen. Zo weten patiënten en hun naasten wat zij mogen verwachten van de zorg en ondersteuning. Dit draagt bovendien bij aan gezamenlijke besluitvorming in het zorgproces.