GGZ Netwerken

Met GGZ Netwerken biedt Akwa GGZ ondersteuning aan lerende netwerken. Zo kunnen ervaringen en inzichten met elkaar gedeeld worden die leiden tot nieuwe initiatieven voor verdere verbetering van de kwaliteit van zorg.

Lerende netwerken in de ggz
Netwerken over de grenzen van organisaties heen dragen bij aan continue kwaliteitsverbetering en passen bij de ambitie van ‘een lerende ggz’ zoals nagestreefd door zowel veldpartijen als overheid. In de ggz zijn verschillende formele en informele lerende netwerken actief. Deze gaan vaak over de behandeling van een specifieke patiëntengroep of een bepaald thema in het organiseren van zorg.

Leren in netwerken en ondersteuning via Akwa GGZ
Lerende netwerken die zijn gericht op continue verbetering van zorg in de praktijk én inhoudelijk verbinding hebben met een kwaliteitsstandaard kunnen projectmatige, financiële, analytische en communicatieve ondersteuning ontvangen vanuit GGZ Netwerken. Met de leeropbrengsten uit deze netwerken kunnen de kwaliteitsstandaarden weer verder worden verbeterd.

Actieve netwerken
Akwa GGZ ondersteunt met GGZ Netwerken een netwerk Angst en Depressie, een netwerk Conversiestoornis en een netwerk Voorkomen verplichte zorg.

Wil je aansluiten bij het netwerk Voorkomen verplichte zorg, neem dan contact op met Ben van der Putten, projectleider lerend netwerk Voorkomen verplichte zorg.

Wil je meer weten over het netwerk Angst en Depressie, neem dan contact op met Janneke Wentink, projectmanager.

Wil je meer weten over het netwerk Conversiestoornis, neem dan contact op met Lilian Hoonhout, adviseur datagedreven leren.

Lerende netwerken gericht op voorkomen van verplichte zorg gestart met kick-off bijeenkomst