GGZ Team Talks

In een zorgstandaard beschrijven patiënten, naasten en professionals samen wat zij goede zorg vinden bij een bepaalde aandoening of rondom een thema. Om jou als professional te ondersteunen bij het gebruik van standaarden kun je gratis deskundigheidsbevordering door een expert aanvragen. De teamtraining gaat over een door jouw team gekozen onderwerp en wordt kosteloos georganiseerd door Akwa GGZ.

 • GGZ Team Talks boeken? Klik hier. Wil je meer weten kijk hieronder.
 • 98% van de ggz-professionals beveelt GGZ Team Talks aan collega's aan. Lees reacties van deelnemers.

  Inmiddels hebben ruim 160 teams van ggz-professionals een GGZ Team Talk ontvangen en maar liefst 98% van de deelnemers beveelt het collega’s aan.

  Van de verschillende professionals hebben we enthousiaste reacties mogen ontvangen:

  • “Belangrijk onderwerp, waarbij het fijn is dat er interactie plaatsvindt en we als team met elkaar in gesprek kunnen”.
  • “Een spreker die met veel bevlogenheid en enthousiasme zijn verhaal deed”.
  • “De Talk was heel erg gericht op de vragen vanuit het team”.
  • “Goed om een expert aan het woord te laten en het is makkelijk te regelen”.
  • “Het helpt een bepaald thema onder de aandacht te brengen en er meer grip op te krijgen.”
  • “Ik vond de team talk zeer informatief, uitnodigend tot reflectie en interactie en het motiveert mij om meer bewust keuzes te maken t.a.v. diagnostiek in onze praktijk.”
  • “We vonden het leerzaam en waren ook erg tevreden over de afstemming vooraf, en algehele organisatie.”
  • “We hebben een ontzettend prettige en leerzame bijeenkomst gehad.”

Een expert voor jouw team
Altijd al meer willen weten over hoe je naasten betrekt en ondersteunt? Wat arbeid kan betekenen in het behandelproces? Of wat de laatste ontwikkelingen zijn in middelenmisbruik en psychose?

De deskundigheidsbevordering is onder leiding van een expert voor elk thema. Voor elk onderwerp is een expert beschikbaar zoals Mark van der Gaag voor Psychose, Niels Mulder voor Assertieve en verplichte zorg, Sjef Berendsen voor Psychotrauma, Henk-Willem Klaassen voor Naasten, Henk Mathijssen voor Herstelondersteuning en Ard van Oosten voor Arbeid als medicijn. Er zijn experts voor de thema’s: ADHD, Angstklachten en angststoornissen, Arbeid als medicijn, Assertieve en verplichte zorg, Autisme, Depressie, Diagnostiek, Eetstoornissen, Evalueren in de behandeling, Herstelondersteuning, Naasten, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychose, Psychotrauma, Samen Beslissen, Verslaving, ZB/LVB en Zingeving.

Algemene kennismaking zorgstandaarden: gebruik in de praktijk
Naast een expert voor één van de 16 thema’s kun je ook kiezen voor een algemene deskundigheidsbevordering.  Jouw team leert hoe je zorgstandaarden in de praktijk gebruikt. Samen met een expert bekijk je met elkaar hoe zorgstandaarden toegepast kunnen worden in de dagelijkse praktijk. Na afloop van de bijeenkomst weet je wat kwaliteitsstandaarden zijn en hoe je de standaard kan toepassen op de persoonlijke situatie van jouw patiënt.

Aansluiten bij behoefte van jouw team
De teamtraining duurt 60-90 minuten en kan online of live plaatsvinden. Omdat de expert aanschuift bij jullie team kan hij of zij ook makkelijk aansluiten bij team specifieke vragen en behoeften.

 • Bekijk hier per thema de inhoud van de training

  Als team kun je voorafgaand aan de training jullie specifieke wensen en vragen aangeven. Elke training start met een korte introductie over de kwaliteitsstandaarden. Vervolgens kijk je samen met de expert naar dat deel van de gekozen kwaliteitsstandaard of thema waar jullie behoefte aan hebben.

  ADHD
  Voor ADHD kan dat gaan om bijvoorbeeld vragen rondom medicatie of wellicht specifiek ADHD bij volwassenen of juist bij kinderen.

  Angstklachten en angststoornissen
  Met de expert zoom je in op de zorgstandaard angstklachten en angststoornissen. Bijvoorbeeld over welke vormen van angststoornissen er zijn, medicatie, welke interventies je kunt inzetten of over obsessieve-compulsieve stoornis (OCS).

  Arbeid als medicijn
  De belangrijke rol van arbeid bij de behandelingen in de ggz. Jullie kijken samen naar de generieke module, deze geeft geen pasklare antwoorden maar handvatten voor de vragen die je aan je patiënt kunt stellen.

  Assertieve en verplichte zorg
  Je kunt jullie specifieke vragen stellen bijvoorbeeld over  de samenwerking tussen professional, patiënt en naasten. Over welke elementen essentieel zijn om verplichte zorg te voorkomen. Als verplichte zorg onvermijdelijk is, hoe waarborg je dan goede zorg .

  Autisme
  Met de expert zoom je in op de zorgstandaard Autisme. Bijvoorbeeld hoe je de zorgstandaard kunt gebruiken in de praktijk, welke interventies je wanneer inzet en wat je kunt doen qua herstel.

  Depressie
  Met de expert zoom je in op de zorgstandaard depressieve stoornissen. Bijvoorbeeld hoe je de zorgstandaard kunt gebruiken in de praktijk, welke interventies je wanneer inzet en wat je kunt doen qua herstel.

  Diagnostiek
  Met de expert zoom je in op de zorgstandaard Diagnostiek. Samen beantwoord je vragen als, wat is goede diagnostiek in de ggz volgens de patiënt, naasten en professionals? Hoe kun je de inrichting en uitvoering van diagnostiek  vormgeven?

  Eetstoornissen
  Met de expert zoom je in op de zorgstandaard eetstoornissen. Bijvoorbeeld op de vier specifieke eetstoornissen en bijpassende behandeling: anorexia nervosa (AN), boulimia nervosa (BN), de eetbuistoornis (BED) en de meer vermijdende voedselinnamestoornis (ARFID).

  Evalueren in de behandeling
  Door regelmatig het verloop van de behandeling en het herstel te bespreken kunnen patiënt, naaste en behandelaar samen de juiste keuzes in de behandeling maken. Door te evalueren is er beter zicht op de voortgang en effectiviteit van de behandeling en kan er eerder worden bijgestuurd als dat nodig is. In de Team Talk bespreken jullie samen met de expert hoe je het proces van evalueren en het gesprek hierover met de patiënt vormt kunt geven.

  Herstelondersteuning
  Herstel omvat persoonlijke en maatschappelijke aspecten. De expert wordt op basis van jullie behoefte uitgezocht. Denk daarbij aan hoe je de patiënt helpt bij de zoektocht naar de ‘nieuwe ik’ of wil jouw team juist meer  weten over de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB).

  Naasten
  Samenwerken en ondersteunen van naasten. Dat is waar het in deze teamtalk om draait. Samen met de expert ga je kijken wat nodig is om triadisch te werken en hoe je naasten kan ondersteunen. Vraagstukken als privacy en een hoe je omgaat met een cliënt die de naaste afhoudt, kunnen ook aan bod komen. Laat weten welke issues in jullie team spelen, dan gaan we daarop in.

  Psychische stoornissen en zwakbegaafdheid (ZB) of een lichte verstandelijke beperking (lichte VB)
  Samen met de expert zoom je in  op de zorgstandaard psychische stoornissen en zwakbegaafdheid (ZB) of een lichte verstandelijke beperking (lichte VB). De expert kan bijvoorbeeld handreikingen en praktische tips geven hoe je deze patiënten de passende zorg kan bieden.

  Psychose
  Samen met de expert zoom je in op de zorgstandaard Psychose. Denk bijvoorbeeld aan UHR-screening, Cognitieve Gedragstherapie Psychose, medicatie of middelenmisbruik.

  Persoonlijkheidsstoornissen
  Met de expert zoom je in op de zorgstandaard persoonlijkheidsstoornissen waarin alle tien soorten aan de orde komen. Bijvoorbeeld over behandeling en begeleidingsvraagstukken bij borderline-, of juist de meer vermijdende persoonlijkheidsstoornissen.

  Psychotrauma
  Samen met de expert zoom je in op de zorgstandaard Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen. Denk bijvoorbeeld aan het diagnostisch proces, de inzet van traumagerichte behandelingen of hoe je omgaat met zelfmanagement.

  Samen Beslissen
  Samen met de expert duiken jullie in het thema samen beslissen. Samen beslissen is een belangrijk element in alle kwaliteitsstandaarden. Door samen te verkennen wat écht past, halen patiënt en professional meer uit de samenwerking. De expert kan bijvoorbeeld  tips en handvatten geven hoe je zelf aan de slag kunt met samen beslissen.

  Verslaving
  Samen met de expert zoom je in op de zorgstandaard Alcohol, Drugs of Opiaatverslaving. Denk bijvoorbeeld aan preventie, de behandeling van een verslaving, medicatie of herstelondersteuning.

  Zingeving
  Met de expert zoom je in op de zorgstandaard Zingeving in de psychische hulpverlening. Bijvoorbeeld over de relatie tussen zingeving en psychische klachten, hoe zingeving een vorm van preventie kan zijn of hoe zingeving een rol kan spelen in de verschillende fasen van het zorgtraject.

  Algemene kennismaking zorgstandaarden: gebruik in de praktijk
  Jouw team leert hoe je kwaliteitsstandaarden in de praktijk gebruikt. Samen met een expert bekijk je met elkaar hoe kwaliteitsstandaarden toegepast kunnen worden in de dagelijkse praktijk. Na afloop van de bijeenkomst weet je wat kwaliteitsstandaarden zijn en hoe je de standaard kan toepassen op de persoonlijke situatie van jouw patiënt.