GGZ nu ook partner bij zorgbeweging Samen beslissen

19 januari 2022

Dat Samen beslissen in de zorg belangrijk is, onderstreept de landelijke campagne Begin een goed gesprek die op 6 september 2021 van start is gegaan. In samenwerking met 15 verschillende partners uit de zorg is uitgebreid aandacht gevraagd voor dit onderwerp in een campagne die zich richt op zorggebruikers én zorgverleners. De eerste fase van deze 16-maanden durende campagne heeft veel mensen bereikt en met de komst van zeven nieuwe partners committeren zich nog eens 45.000 zorgprofessionals aan Samen Beslissen in de zorg.

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, Akwa GGZ alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg, MIND, Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, Bo Geboortezorg en de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen hebben zich aangesloten. 

Waarom Samen beslissen
Om tot de beste zorg te komen, hebben zorgverlener en patiënt elkaar nodig. Want door samen te beslissen zijn mensen meer tevreden over de zorg en ondersteuning en houden zij zich beter aan de afspraken die zij met hun zorgverlener maken. Uit onderzoek blijkt dat zorgverleners op dit moment de mate waarin zij samen beslissen overschatten en 7 op de 10 maakt al een voorselectie van behandelmogelijkheden. Daarnaast zegt 46 procent van de zorgverleners dat zij met de patiënt samen de beslissing nemen. Slechts 37 procent van de patiënten ervaart dit ook zo. Om Samen beslissen in de ggz te ondersteunen ontwikkelt Akwa GGZ praktische hulpmiddelen, tips en informatie om samen met de patiënt of behandelaar goed geïnformeerd de juiste keuzes te kunnen maken.

Over de campagne
De campagne is een initiatief van het programma Uitkomstgerichte Zorg. Dit programma zet zich binnen de medisch-specialistische zorg in voor meer inzicht in zorguitkomsten en voor meer Samen Beslissen. De campagne is gestart binnen de medisch-specialistische zorg, huisartsenzorg, paramedische zorg en wijkverpleging. De komende anderhalf jaar spreken deze vier sectoren dezelfde taal als het om Samen Beslissen gaat. Een mooi signaal naar patiënten en cliënten. Samen Beslissen is overal belangrijk. Of je nou naar de huisarts, het ziekenhuis, een psycholoog, een paramedische zorgverlener gaat of thuis zorg ontvangt.

Bekijk de campagne website Samen beslissen.