GGZ Ecademy en Akwa GGZ werken samen aan kwaliteitsverbetering

2 juni 2020

GGZ Ecademy en Akwa GGZ gaan intensief samenwerken zodat professionals, opleidingen en studenten in de ggz (nog) makkelijker kunnen leren en bijscholen. We gaan de kwaliteitsstandaarden beter in het scholingsaanbod integreren en brengen zo kwaliteit en leren nog dichter tot elkaar.

Naar een volledig aanbod voor huidige èn aanstormende professionals

Relevante e-learning modules van GGZ Ecademy krijgen een koppeling met de kwaliteitsstandaarden. En waar nodig maken we nieuwe e-learnings. We richten ons daarbij zowel op de werkende professional als op de professional die over één of twee jaar de ggz komt versterken.
Voor professionals en studenten geldt allebei dat zij vaak druk zijn en lange dagen maken. Hoe kunnen zij toch op regelmatige basis investeren in hun ontwikkeling en blijven ze goed op de hoogte van ontwikkelingen in de ggz? Hiervoor onderzoeken Akwa GGZ en GGZ Ecademy de mogelijkheden voor een online leerplatform met een aanbod aan korte of snelle leeractiviteiten (microlearnings).

Akwa GGZ en GGZ Ecademy gezamenlijk aan zet

GGZ Ecademy en Akwa GGZ sloten deze week een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee onderstrepen zij het gezamenlijke streven om kennis over goede ggz nog dichter bij de professionals en aanstaande professionals te brengen.
Binnen Akwa GGZ werken patiënten, professionals en naasten samen aan ontwikkeling en borging van kwaliteit in de ggz. Akwa GGZ ondersteunt dit proces, onder andere door het ontwikkelen en beheren van kwaliteitsstandaarden. GGZ Ecademy is een coöperatieve vereniging van ggz- en onderwijsinstellingen die samen leerproducten ontwikkelen en beschikbaar stellen.