GGZ Dataportaal aangepast aan zorgprestatiemodel

13 oktober 2021

De invoering van het zorgprestatiemodel (ZPM) per 1 januari 2022 heeft veel impact op zorgaanbieders in de ggz. De nieuwe manier van registeren biedt organisaties echter ook de mogelijkheid tot nieuwe inzichten en informatie om van te leren. GGZ Dataportaal, het platform voor datagedreven leren in de ggz, wordt aangepast aan de mogelijkheden die het zorgprestatiemodel biedt.

Nieuwe inzichten
GGZ Dataportaal is een kosteloos en veilig platform voor ggz-professionals, organisaties en netwerken om op basis van eigen gegevens meer inzicht in behandelingen te krijgen ten behoeve van continue kwaliteitsverbetering. Met de invoering van het ZPM wordt de DBC-structuur vervangen door declaratie op basis van prestaties. Begin 2022 zal GGZ Dataportaal aangepast zijn om ook gegevens uit het ZPM te kunnen verwerken. Huidige gebruikers van GGZ Dataportaal kunnen hun data behouden en er komen nieuwe functionaliteiten voor meer inzicht in de eigen organisatie.

Inzicht in zorgvraagtypering met dashboard
GGZ Dataportaal heeft onder andere een dashboard per zorgorganisatie waarmee zorgorganisaties inzicht krijgen in hun eigen gegevens. In 2022 worden o.a. verschillende functionaliteiten toegevoegd aan het dashboard die inzicht geven in de zorgvraagtypering. Zo kan in het dashboard zorgvraagtypering worden uitgesplitst naar de meest voorkomende diagnoses, de inzet van behandelminuten of beroepsgroep.

Naast het dashboard geven de rapportages in GGZ Dataportaal verdiepend inzicht. Afdelingen, teams en ook netwerken van zorgorganisaties kunnen zo met en van elkaar leren rondom een bepaald thema of vraagstuk.

Denk mee over nieuwe functionaliteiten
Gebruikers van GGZ Dataportaal hebben uiteenlopende wensen over het dashboard en de rapportages. Om hier zo goed mogelijk op in te spelen organiseert GGZ Dataportaal een aantal online bijeenkomsten waarin met geïnteresseerde zorgaanbieders wordt vastgesteld welke behoeften er zijn naar aanleiding van de invoering van het zorgprestatiemodel. Op basis daarvan wordt bepaald welke functionaliteiten er voor GGZ Dataportaal ontwikkeld worden. Aanmelden kan bij Lilian Hoonhout, adviseur datagedreven leren, voor 31 oktober.

Wil je meer weten over datagedreven leren?