Generieke module Zingeving, spiritualiteit en psychische hulpverlening in de ggz: wat zijn jouw ervaringen?

12 november 2020

Wie psychische problemen heeft, krijgt vaak ook te maken met zingevingsvragen. Wat heeft het leven nog voor zin nu ik mij zo voel? Wat betekent het geloof voor mij in deze fase? Wat maakt het leven zinvol? Zingevingsvraagstukken raken aan de kern van ieders bestaan. Hier aandacht aan geven in de behandeling doet recht aan de waardigheid van de patiënt en de behandelrelatie.

In de ggz is er behoefte aan een visie op en handvatten om mensen met een psychische kwetsbaarheid (nog) beter te ondersteunen in zingevingsvraagstukken die zij hebben in relatie tot hun ziekte. Op advies van de kwaliteitsraad start Akwa GGZ  daarom, met de ontwikkeling van een generieke module over zingeving, spiritualiteit en psychische hulpverlening.

Een module met praktische handvatten
Prof. dr. A.W. (Arjan) Braam, psychiater & bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek, is beoogd voorzitter van de ontwikkelgroep voor deze module. De module moet patiënten, hun naasten en professionals handvatten geven om aan de slag te kunnen met zingevingsvragen. “Op dit moment is de invulling van het thema zingeving en spiritualiteit erg afhankelijk van de persoon, er is grote praktijkvariatie. De thema’s zijn divers. Hoe ga je ermee om? Wat zijn binnen dit thema professionele grenzen? De generieke module formuleert hier antwoorden op.”

Aandacht voor zingevingsvraagstukken draagt bij aan persoonsgerichte zorg. Zo komt zingeving in beeld in allerlei fases van psychische hulpverlening: vanaf de eerste gesprekken tot aan het psychiatrisch herstel. “Vanuit de praktijk weet ik dat praten over zingeving aan de ene kant een beetje onwennig kan zijn, maar aan de andere kant liggen zingevingsvragen impliciet al lang op tafel. Cliënten voelen zich gehoord: er is aandacht voor hun eigen verhaal, voor hun perspectief, daarmee wordt de behandelrelatie verstevigd,” vertelt Arjan.

Jouw mening is belangrijk, vul  de enquête in
 “Als voorzitter van de werkgroep ga ik de uitdaging aan om dit omvangrijke thema te vatten in een generieke module. Daarbij draait het om de beschikbare kennis, ethische aandachtspunten én de praktijkervaringen van cliënten, hun naasten en de professionals. Aan iedereen die affiniteit heeft met dit onderwerp wil ik de enquête van harte aanbevelen. Met de enquête inventariseren we de ervaringen in de dagelijkse praktijk. Belangrijk, want zo kan de werkgroep een module maken die het beste past bij de praktijk. De uitkomsten nemen wij mee bij de ontwikkeling van de generieke module.”

De enquête (10 vragen) is voor patiënten, naasten en professionals, en kan je uiterlijk 10 december invullen.