Generieke module Psychotherapie geeft duidelijkheid

28 februari 2019

De nieuwe Generieke module Psychotherapie, die vandaag is gepubliceerd, geeft duidelijkheid aan patiënten en professionals over wat psychotherapie is en welke professionals zijn opgeleid om psychotherapie te geven.

 

De module beschrijft de kwaliteitscriteria, waaraan inhoud en organisatie van psychotherapie moeten voldoen. Hierbij zijn het perspectief van de patiënt en de bevoegd- en bekwaamheid van de behandelaar belangrijke uitgangspunten.

De NVP en VGCt hebben het initiatief genomen voor deze module en hierin de samenwerking gezocht. Kirsten Hauber, voorzitter van de NVP: ‘Voor de cliënt en zelfs voor professionals was niet altijd helder wat psychotherapie is en wie dit mag geven. We zijn dan ook blij dat de module er nu is. Het past in ons doel om alle cliënten die bij psychotherapie gebaat zijn, een effectieve, doelmatige en cliëntgerichte behandeling te bieden. De module beschrijft wat psychotherapie is, welke psychotherapeutische behandelingen er zijn en wat de cliënt van de diverse behandelingen kan verwachten. Alle keuzemogelijkheden staan op een rij.’

Verschil tussen professionals

‘Ook wordt duidelijk beschreven wat het verschil is tussen de professionals: de psychotherapeut, de psychiater en de klinisch psycholoog zijn breed opgeleid om psychotherapie behandelingen uit te voeren. Andere professionals richten zich veelal op cognitieve gedragstherapie en doen onderdelen van een behandeling.’

Arnold van Emmerik, voorzitter van de VGCt, ziet duidelijkheid ook als grootste winst. ‘Ook wij zagen dat er bij cliënten, verwijzers en financiers soms onduidelijkheid was wat psychotherapie is en of cognitieve gedragstherapie daar wel bij hoort. We zijn blij dat deze onduidelijkheid nu is opgelost: ook cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie. Zowel klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters als gz-psychologen met aanvullende opleiding kunnen vormen van psychotherapie bekwaam en bevoegd uitvoeren. Ook andere behandelaren kunnen bekwaam zijn om onderdelen van een psychotherapeutische behandeling uit te voeren.’

Kwaliteitscriteria

Psychotherapie is een verzameling van behandelvormen. Behandelingen zijn vaak gericht op het aanpakken van de oorzaken van een probleem of situatie. De persoonlijke ervaring van de patiënt staat hierbij centraal. In de generieke module staan kwaliteitscriteria voor goede zorg en de organisatie van zorg. Ook is er uitgebreid aandacht voor het patiëntperspectief: welke aandachtspunten zijn hiervoor essentieel.

De Generieke module Psychotherapie is te vinden op GGZ Standaarden.