Generieke module heet nu ook zorgstandaard

28 november 2023

Standaarden op GGZ Standaarden beschrijven goede zorg bij een specifieke aandoening of rond een specifiek thema. Voor deze standaarden werden verschillende namen gebruikt: zorgstandaard, over een specifieke aandoening en generieke module, over een overkoepelend thema zoals diagnostiek of zingeving.

In de praktijk gebruiken professionals deze standaarden vaak in combinatie met elkaar. De verschillende benamingen voor deze standaarden werken verwarrend en ook zorgt het woord module soms voor verwarring met zorgmodules en opleidingsmodules. Daarom is besloten om generieke modules ook zorgstandaarden te noemen.

Relevante richtlijnen vermeld bij zorgstandaard

Zorgstandaarden, in beheer van Akwa GGZ, zijn gebaseerd op kennis en ervaringen van patiënten, naasten en professionals én op wetenschappelijke evidentie uit de richtlijnen. Op GGZ Standaarden staan ook multidisciplinaire richtlijnen, meestal in beheer van de Nederlandse vereniging voor psychiatrie (NVvP) en gebaseerd op wetenschappelijke evidentie.

Op verschillende plaatsen wordt in de tekst van de zorgstandaard verwezen naar deze multidisciplinaire richtlijnen. Ook in het tabblad Aanvullend van een zorgstandaard staan deze links naar relevante richtlijnen, bijvoorbeeld: Tabblad aanvullend van de zorgstandaard Depressieve stoornissen. Met deze wijzigingen ontstaat er een kort overzicht van alle zorgstandaarden en kunnen bezoekers de juiste informatie gemakkelijker vinden. De inhoud van alle standaarden is uiteraard ongewijzigd.