Evalueren: waarom, wat en hoe

 

 

 

 

Patiënt, naaste en hulpverlener beslissen samen over de zorg

Door regelmatig het verloop van de behandeling en het herstel te bespreken, kun je samen de juiste keuzes in de behandeling maken. Zo is er beter zicht op de voortgang en effectiviteit van de behandeling en kan er eerder worden bijgestuurd als dat nodig is. Dit verbetert de zorg voor de patiënt.

 

Evalueren is onderdeel van het zorgproces

Om te kunnen evalueren vertaal je aan het begin van de behandeling samen de hulpvraag naar concrete doelen. Op afgesproken momenten sta je stil om terug te kijken: wat is er bereikt, hoe verhoudt dit zich tot de verwachtingen, wat vinden jullie daarvan en hoe gaan we verder?

 

Evalueren vormgeven

De Evaluatieondersteuning helpt bij het vormgeven van evalueren en vul je samen in waarna een overzicht volgt met evaluatieplan en tips voor het evaluatiegesprek. Dit overzicht kun je ook downloaden en gemakkelijk aanpassen tijdens de behandeling.

 • 1. Behandeldoelen bepalen

  Om te kunnen evalueren zijn behandeldoelen nodig. Een behandeldoel omschrijft het gewenste resultaat van de behandeling. Wat wil de patiënt bereiken? Samen bepalen jullie waar je met de behandeling aan gaat werken. Het helpt om de doelen zo concreet mogelijk te maken. Is de patiënt bijvoorbeeld angstig in een omgeving met veel mensen, dan kan zijn doel van de behandeling zijn om op zaterdag weer naar de markt te durven gaan.

  De online Evaluatieondersteuning helpt bij het samen bepalen van de behandeldoelen.

 • 2. Afspraken maken over evalueren

  Samen maak je afspraken over wat jullie willen evalueren, hoe vaak, of jullie naasten willen betrekken en of jullie vragenlijsten gebruiken. Een vragenlijst kan gaan over één of meerdere onderwerpen zoals somberheid, angst en kwaliteit van leven. Het gebruik maken van vragenlijsten kan helpen bij inzicht krijgen in wat wel, en wat nog niet beter gaat. Deze informatie maakt snel duidelijk waar het evaluatiegesprek over kan gaan.

  De Evaluatieondersteuning helpt helpt bij het maken van deze afspraken en het kiezen van passende vragenlijsten.

  Hoe vaak
  Bij elk contactmoment beoordeelt de behandelaar hoe het met de patiënt gaat en monitort wat de voortgang van de behandeling is. Een uitgebreide evaluatie vindt in ieder geval aan het einde van een behandeling en een aantal keren tijdens het zorgproces plaats. De patiënt, zijn naasten en de professional beslissen samen wat een passende frequentie is voor tussentijdse evaluaties. In situaties waarbij bijvoorbeeld sprake is van patiënten met chronische problemen of de situatie van de patiënt langere tijd stabiel is, kan evaluatie in een lagere frequentie plaatsvinden. In de beginfase van de behandeling, bij een kortdurende behandeling, of als er sprake is van stagnatie of verergering, is het waardevol om in een hogere frequentie of eerder te evalueren.

 • 3. Evaluatiegesprekken voeren

  Tijdens evaluatiegesprekken bespreek je samen hoe het gaat met de behandeling tot nu toe, in hoeverre de doelen al zijn behaald en wat het vervolg is.

  De online Evaluatieondersteuning helpt bij het vormgeven van het evaluatiegesprek. Ook is er per vragenlijst gespreksondersteuning beschikbaar met tips. In de Evaluatieondersteuning zijn de behandeldoelen en het evaluatieplan tijdens een evaluatiegesprek aan te passen naar de situatie van het moment.