E-learning over cliëntreis bij generieke module Psychotherapie

11 februari 2021

Voor alle professionals die in hun werk met psychotherapie te maken krijgen, is er nu de e-learning over de generieke module Psychotherapie. Deze is gemaakt door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en biedt ondersteuning bij de implementatie van de generieke module psychotherapie.  In de e-learning staat de patiënt centraal en gaat het over diagnosestelling, samen beslissen en de behandelmogelijkheden.

Generieke module Psychotherapie
In de generieke module Psychotherapie wordt vanuit het perspectief van patiënten beschreven welke behandelmogelijkheden er zijn en hoe goede psychotherapie georganiseerd is. De patiënt staat centraal: dit houdt in dat er veel aandacht is voor het luisteren naar de wensen en behoeften van patiënten, het versterken van eigen kracht van patiënten, en gezamenlijke besluitvorming. Ook zijn kwaliteitscriteria vanuit patiëntperspectief, professionele kwaliteitsstandaarden en relevante wet- en regelgeving op het gebied van psychotherapie met elkaar verbonden.

E-learning psychotherapie: de cliëntreis
Patiënten maken in de omgang met hun psychische aandoening een reis vol ervaringen, met hoogte- en dieptepunten. Een klein deel van deze reis maken patiënt en zorgverlener samen. Over het gezamenlijke deel gaat deze e-learning: ontwarren (diagnosestelling); samen beslissen; aanpakken (behandeling). Het geeft zicht op de breedte van de psychotherapie en op de grenzen voor de toepassing ervan. De casuïstiek die wordt behandeld gaat over depressie en de gebruikte voorbeelden sluiten aan bij de zorgstandaard Depressieve stoornissen.

De Toren van Babel afgebroken
Sjoerd Colijn, hoofdopleider van de opleidingen tot Psychotherapeut bij de Stichtingen PDO-GGz Leiden/Rotterdam en Utrecht en hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Psychotherapie, dacht vanuit de klankbordgroep mee over de inhoud en vormgeving van de e-learning. Ook was hij betrokken bij de ontwikkeling van de generieke module: “Psychotherapeutenland was tot op heden als de toren van Babel, vol met verschillende definities en standpunten. Het was tijd dat er een breed door psychotherapeuten en andere ggz-professionals gedeelde omschrijving van psychotherapie kwam!’, Sjoerd Colijn.

E-learning vrij beschikbaar en accreditatie
De e-learning is via de website van de NVP beschikbaar voor elke zorgprofessional die in de beroepsuitoefening met psychotherapie te maken krijgt. Accreditatie voor de e-learning  is aangevraagd bij de NVP voor 2 uren/punten.

GGZ Standaarden

Bekijk alle kwaliteitsstandaarden in de ggz