E-learning bij Zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen

2 oktober 2018

Bij de Zorgstandaard Angstklachten en Angststoornissen is een e-learning beschikbaar. Deze e-learning geeft inzicht in wat de zorgstandaard betekent voor de dagelijkse praktijk.

De e-learning is met name bedoeld voor gz-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten. Zij kunnen voor het volgen ervan accreditatiepunten krijgen voor nascholing.

Wegwijs

De e-learning maakt deelnemers op een snelle en eenvoudige manier wegwijs in de zorgstandaard. Naast een inleiding op de zorgstandaard, vinden deelnemers er ken­niselementen en casuïstiek. Na afloop weten zij wat de zorgstandaard inhoudt en hoe zij deze kunnen gebruiken in de praktijk. Wie de e-learning met succes doorlopen heeft, krijgt accreditatiepunten. Deze accreditatie is beschikbaar voor deelnemers die zijn ingeschreven bij NIP als kinder- en jeugdpsycholoog/NVO orthopedagoog generalist of eerstelijns psycholoog, de VGCt of de FGzPt.

De e-learning is ontwikkeld door de NIP, de NVGzP en de VGCt.