Consumer Quality index, nu ook beschikbaar in het Engels en het Pools

28 juni 2022

Mensen die in Nederland wonen en een andere moedertaal spreken, hebben meer kans mentale problemen te ontwikkelen. Als deze mensen een behandeling in de ggz krijgen, is het waardevol als zij hun ervaringen over de ontvangen zorg kunnen delen. Daarom hebben ggz-organisaties de Consumer Quality index (CQi) in het Engels en het Pools ontwikkeld en deze zijn nu vrij beschikbaar voor elke ggz-organisatie.

Samen Poolse termen besproken en keuzes gemaakt

Maria Keizer, manager bedrijfsvoering GGZ Keizersgracht, nam het initiatief tot vertaling naar het Pools. Samen met haar team én met Iwona Bujek-Kubas, psychotherapeut bij GGZ voor elkaar en PhD-kandidaat aan de Medische Universiteit in Poznań, zorgden zij voor een Poolse vertaling van de CQi.

Iwona Bujek-Kubas: “Allerlei soorten migraties brengen mentale gezondheidsrisico’s met zich mee. Uit onderzoek blijkt dat emigranten vooral worden blootgesteld aan stress en andere psychische stoornissen als gevolg van hoge en vaak onrealistische verwachtingen ten aanzien van het wonen in een ander land. Mensen die migreren hebben vaak een voorgeschiedenis van trauma en psychische stoornissen en ze hopen dan dat hun symptomen verdwijnen door migratie. Vaak gebeurt dit niet en dan is het heel waardevol om ondersteuning je moedertaal te krijgen. De ondersteuning in de moedertaal heeft een directe positieve impact op de behandeling waardoor de gezondheid en het welzijn van de migrant eerder verbeteren. Ook van deze patiënten willen we weten hoe zij de zorg ervaren zodat we ze de best passende zorg kunnen bieden. Met de Poolse CQi kunnen we hier nu inzicht in krijgen. Het vertalen was een nauwkeurig proces ook door de termen die gebruikt worden binnen de ggz en die niet altijd letterlijk naar het Pools te vertalen zijn. Samen met collega’s en cliënten hebben we verschillende Poolse termen besproken en een keuze gemaakt.”

CQi in Engels voor inzicht verbeterpunten

Anne Peerdeman gz-psycholoog en Marsha Baboelal, psycholoog bij Mentaal Beter hebben de CQi vertaald naar het Engels. Marsha geeft aan dat steeds meer cliënten met een andere moedertaal dan Nederlands en vaak ook met een andere culturele achtergrond in zorg komen: “Engels is dan vaak de voertaal. Nu de Engelse CQi beschikbaar is, krijgen we beter inzicht in hoe deze mensen de zorg ervaren. Een andere culturele achtergrond vraagt wellicht om een andere bejegening van de patiënt en dit hopen we uit de CQi naar boven te krijgen. En is de informatie die we verstrekken geschikt voor deze doelgroep? Als Mentaal Beter vinden we het belangrijk zicht te krijgen op mogelijke verbeterpunten voor deze specifieke groep. De Engelse CQi gaat daar zeker aan bijdragen.”

Over de CQi

De CQi vraagt naar ervaringen met de ggz en verslavingszorg. Er worden vragen gesteld over de thema’s bejegening, samen beslissen, informatie over de behandeling en uitvoering van de behandeling. En het bevat een aantal ervaringsvragen over onder andere bereikbaarheid en het bespreken van bijwerkingen van medicatie en vragenlijsten. Organisaties die de uitkomsten van de CQi en de verschillende thema’s in kaart willen brengen, kunnen dat doen met behulp van de dashboard functie in het GGZ Dataportaal.

Download de Nederlandse, Turkse, Poolse en Engelse CQi hier