De zorgstandaard Dissociatieve stoornissen komt eraan

20 maart 2020

De afgelopen maanden heeft een multidisciplinaire werkgroep hard gewerkt aan het opstellen van een hernieuwde versie van de zorgstandaard Dissociatieve Stoornissen. We zijn blij dat de werkgroep volledige overeenstemming heeft weten te bereiken over deze vernieuwde tekst. De standaard behandelt wat goede zorg is voor mensen met een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS), andere gespecificeerde dissociatieve stoornis (AGDS) of depersonalistie-derealisatie stoornis.

Wat is een dissociatieve stoornis?

In het gewone dagelijkse leven maakt ieder mens wel eens een vorm van dissociatie mee. Een mens kan als het ware op twee sporen tegelijkertijd bezig zijn: je bent naar huis gefietst en bij thuiskomst besef je dat je je niet bewust herinnert hoe je bent gefietst. Of je wordt ’s nachts wakker en weet even niet waar je bent. Deze vorm van dissociatie bij onbewuste waarnemingen en automatische handelingen maakt vrijwel iedereen wel eens mee. Een dissociatie is dus een verstoring en/of onderbreking van het normale psychisch functioneren.

Wanneer dissociatie langdurig of permanent optreedt, is er meestal sprake van een dissociatieve stoornis. Dissociatieve symptomen beïnvloeden het denken, geheugen, identiteit, emotie, perceptie, lichaamsbeleving, motorische controle en gedrag. Allemaal psychische functies zijn (tijdelijk) niet met elkaar verbonden, terwijl ze dat normaal gesproken wel zijn. Iemand met een dissociatieve stoornis ervaart haar (of zijn) lichaam als vreemd of niet vertrouwd. De bekende omgeving voelt onecht; ze herinnert zich bepaalde gebeurtenissen of belangrijke persoonlijke informatie niet meer. Iemand weet niet goed wie ze is, en het gedrag is zo anders dat het opvalt voor de omgeving.

Consultatieronde gestart: heeft u feedback?

De volgende stap in het ontwikkeltraject van de zorgstandaard is de externe consultatieronde. Daarin kan commentaar worden geleverd op de inhoud van de standaard. Akwa GGZ nodigt daartoe altijd een groot aantal beroepsorganisaties, patiëntenverenigingen en andere relevante belangenorganisaties uit om feedback te leveren. Na afloop van de consultatieronde beoordeelt de multidisciplinaire werkgroep het commentaar. Ze verwerkt de feedback in een definitieve versie van de standaard, die Akwa GGZ ter autorisatie voorlegt aan de betrokken beroepsorganisaties en MIND.

Voor de zorgstandaard Dissociatieve stoornissen is de externe consultatieronde onlangs begonnen. Wilt u deze zorgstandaard ook van feedback voorzien maar heeft u hierover nog niets gehoord van uw eigen beroeps- of belangenvereniging? Neemt u dan contact op met Akwa GGZ via ggzstandaarden@akwaggz.nl. U kunt de zorgstandaard tot vrijdag 24 april aanstaande van feedback voorzien!

Het streven is om deze zorgstandaard, na de consultatieronde én een bestuurlijke autorisatieronde, na de zomer van 2020 te publiceren op GGZ Standaarden.