Bijeenkomst Werken aan kwaliteit op 12 december

6 december 2019

Begin 2019 is Stichting Alliantie kwaliteit in de GGZ (Akwa GGZ) gestart als organisatie ter ondersteuning van continue kwaliteitsverbetering van zorg in de GGZ.

Zo faciliteert Akwa GGZ het veld bij het ontwikkelen en implementeren van zorgstandaarden en bieden we met het GGZ Dataportaal een platform voor lerende netwerken in de ggz.

Deze middag praten we u bij over de rol, de doelen en activiteiten van Akwa en wat wij voor u en uw organisatie kunnen betekenen. Er is daarbij voldoende ruimte voor vragen en discussie en aansluitend een informele borrel.

Voor deze bijeenkomst nodigen wij graag uit die mensen die verantwoordelijk zijn voor het kwaliteitsbeleid binnen de organisatie,  het gebruik van ROM of verantwoordelijk zijn voor de implementatie van zorgstandaarden.

Wij hopen je, of eventuele collega’s, op 12 december van 14.00 uur tot 16.00 uur te mogen ontmoeten in het WTC, stadsplateau 2, Utrecht.

Meld je aan