Behandelmogelijkheden voor patiënten met SOLK

27 mei 2021

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) zijn klachten waarbij er geen duidelijke lichamelijke oorzaak is of waarbij de lichamelijke oorzaak niet de heftigheid van de klachten verklaart. Tot 40% van de consulten bij de huisarts en 60% bij de medisch specialist betreft SOLK. Voor de zorgstandaard SOLK zijn nieuwe hulpmiddelen ontwikkeld die de patiënt en professional ondersteunen bij het toepassen van de zorgstandaard en het proces van samen beslissen.

Wegwijzer zorgstandaarden bij chronische pijn

Chronische pijn is in Nederland voor ruim 2 miljoen mensen een ernstig probleem. Bij patiënten met chronische pijnklachten kunnen twee zorgstandaarden van toepassing zijn: de zorgstandaard Chronische Pijn en de zorgstandaard SOLK. Beide zorgstandaarden zijn gebaseerd op kennis uit de actuele wetenschap en de klinische praktijk en kennis van patiënten. Hoe weet je welke zorgstandaard je het beste kunt volgen? Daar helpt de wegwijzer je bij.

De wegwijzer is bedoeld voor patiënten en hulpverleners in de eerstelijnszorg zoals huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Stanneke Lunter, psychiater Altrecht Psychosomatiek Eikenboom: “De juiste zorg bij chronische pijn. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar het blijkt ingewikkeld om in de veelheid aan standaarden en richtlijnen de meest passende te vinden. Deze wegwijzer helpt om bij diagnostiek en behandeling van chronische pijn bewust aandacht te hebben voor meerdere invalshoeken. De zorgstandaarden geven tezamen een completer beeld en de wegwijzer laat zien wanneer je het best welke zorgstandaard kunt raadplegen.”

Keuzekaart behandelmogelijkheden

Bij een patiënt met SOLK is er na medisch onderzoek geen aandoening gevonden die de klachten voldoende verklaart. Dat betekent niet dat de klachten niet echt zijn of dat er geen behandeling voor is. Afhankelijk van de ernst van de klachten zijn er verschillende behandelopties. Om samen met de patiënt de juiste keuze voor behandeling te kunnen maken is de keuzekaart ontwikkeld, een grafische weergave van behandelmogelijkheden voor SOLK.  Fysiotherapeut Else Ludden: “Vaak krijgen we patiënten verwezen die al een ellenlange zoektocht langs allerlei medisch specialisten hebben gehad. Behandeling blijft lang uit waardoor de patiënt vaak onbegrip en teleurstelling ervaart. Jammer, want er zijn genoeg behandelmogelijkheden voor patiënten met SOLK.”

Huisarts Flore Boorsma: “De keuzekaart helpt mij om een plan van aanpak te maken met een patiënt met aanhoudende lichamelijke klachten, waarbij ook de patiënt in één oogopslag weer het gevoel kan krijgen dat er nog veel mogelijk is.”

Ervaringsdeskundige Debby Vermeulen bevestigt dit: “Als je deze kaart als patiënt ziet, dan zie je dat er genoeg mogelijkheden zijn voor behandeling. Ik denk dat meer mensen al in de eerste en tweede lijn van de zorg voldoende geholpen kunnen worden, wanneer er eerder gekeken wordt naar behandelmogelijkheden die passen bij de ernst van de klachten.”

De keuzekaart maakt duidelijk dat samenwerking tussen verschillende disciplines aangeraden wordt. Lot Spiertz, GZ-psycholoog: “SOLK wijst ons erop dat lichaam en geest één geheel zijn. Samenwerking tussen somatische en geestelijke gezondheidszorg staat hierbij centraal, dat drukt deze kaart mooi uit.”