Ariëtte van Reekum volgt Cathy van Beek op als voorzitter bestuur Akwa GGZ

12 september 2022

De raad van toezicht van Akwa GGZ heeft Ariëtte van Reekum benoemd tot nieuwe voorzitter van het bestuur. Zij volgde per 1 augustus Cathy van Beek op, die vanaf de oprichting van Akwa GGZ in 2018 deze functie vervulde.  We spreken met Cathy over haar activiteiten als bestuursvoorzitter de afgelopen vier jaar en met Ariëtte over haar plannen en verwachtingen.

Vanuit bestuurlijk perspectief

Cathy van Beek: “Akwa GGZ verenigde bij oprichting patiënten- en naastenverenigingen, beroepsverenigingen en brancheverenigingen als alliantiepartijen op kwaliteit. Akwa GGZ zocht destijds een voorzitter die niet verbonden was aan één van deze alliantiepartijen. Als bestuurder bij de NZa en het Radboudumc heb ik intensief met psychiatrie te maken gehad. Ik heb geen achtergrond als psychiater of psychotherapeut en dat was juist in deze fase een voordeel. Ik keek vanuit bestuurlijk perspectief naar zaken met tegelijkertijd een enorme persoonlijke affiniteit met de ggz.”

Verbinden en samenbrengen

“De samenwerking met het bestuur, alliantiepartners en key stakeholders heb ik ervaren als een uitstekend samenspel tussen relevante input uit het patiënt- en naastenperspectief, zorgprofessionals en bestuurlijke ervaring. Mijn rol als voorzitter was die van primus inter pares, iemand die verbindt en samenbrengt met de radar naar de buitenwereld. Het was een uitdaging om met afvaardiging uit de alliantiepartijen in de raad van toezicht en de kwaliteitsraad betrokkenheid, samenwerking en vertrouwen op te bouwen, en tegelijkertijd met een onafhankelijk bestuur en een bureau datgene te realiseren wat van ons gevraagd werd. Deze structuur heeft de afgelopen jaren goed gewerkt.”

Toegankelijke producten en ondersteuning

“Ik ben trots op wat we als Akwa GGZ hebben kunnen bijdragen. De consensus die is bereikt over de kwaliteitsstandaarden en de ontwikkeling van toegankelijke producten ter ondersteuning van het veld zoals GGZ Team Talks en webinars. Of het online Panel voor professionals en de samenwerking met het panel van MIND waarin het cliëntperspectief centraal staat. Het onderzoek naar het gebruik van zorgstandaarden in de praktijk, met als uitkomst een interactief rapport, laat zien hoe we vanuit de praktijk zelf willen werken aan continue verbetering van kwaliteit. De ondersteuning van lerende netwerken met onder andere GGZ Dataportaal is ook van belang. Door met en van en elkaar te leren, werk je aan kwaliteitsverbetering, data kan hierbij ondersteunend zijn. Met GGZ Dataportaal helpen we daarom organisaties die datagedreven willen leren en dus hun professioneel handelen willen aanpassen ten bate van de patiënt. Kijkend naar de enorme uitdaging waar de ggz voor staat zie ik daar toekomst in.”

Patiënten, naasten én professionals

“Het allermooist vind ik dat Akwa GGZ is opgericht door patiënten, naasten én professionals. Dat is een unicum. De kwaliteitsraad bestaat uit een afvaardiging van alle alliantiepartijen, van elke partij twee personen en van MIND drie. Voor de toekomst hoop ik dat de ggz de onverdeelde aandacht krijgt in het integraal zorgakkoord die nodig is. Met de huidige wachtlijsten kunnen niet alle patiënten de benodigde kwaliteit van zorg ontvangen en dat wringt met de zorgplicht.  Akwa GGZ heeft nu een voorzitter met achtergrond in de ggz. De ervaring van Ariëtte als behandelaar én haar inhoudelijke en bestuurlijke ervaring in de ggz, zal naar mijn inschatting van grote toegevoegde waarde zijn voor Akwa GGZ.”

Als zorgprofessional kent Ariëtte de ggz van binnenuit. Ook heeft ze ruime bestuurlijke ervaring in de ggz. Als psychiater/ psychotherapeute heeft ze een eigen praktijk en was ze werkzaam bij onder andere Altrecht GGZ en PAAZ Hofpoort Ziekenhuis/MFE Woerden. Daarnaast heeft ze diverse leidinggevende functies vervuld, is betrokken geweest bij het opzetten van een psychotherapie-opleiding en was van 2011 tot 2019 lid van de raad van bestuur van GGZ Breburg. Sinds 2019 is zij lid van de raad van toezicht van GGZ InGeest.

Samen iets neerzetten

“Toen ik werd geattendeerd op deze functie dacht ik ‘Akwa GGZ, ik ken ze’. Ik was betrokken bij het overgaan van de activiteiten van Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO) naar Akwa GGZ en heb de oprichting van Akwa GGZ meegemaakt. Namens de NVvP was ik als bestuurslid betrokken bij de autorisatie van verschillende kwaliteitsstandaarden. Na een paar jaar van bestuurlijke rust had ik zin om weer iets op strategisch niveau neer te zetten, in een team en samen met anderen. Samen met alle partijen creëren, dat vind ik leuk. De professionele werkwijze van Akwa GGZ waar digitalisering en ondersteuning van het veld in het oog springen, spreken mij aan. Ik ben een verbinder en vind dat het ook moet kunnen schuren af en toe. Als het af en toe schuurt en zelfs knettert, kunnen we daarna verder. Ik voel me tot nu toe erg welkom bij Akwa GGZ en de eerste indruk is goed.”

Aansluiten bij de patiënt

“Wat ik een mooie ontwikkeling vind, is Samen beslissen. De relatie tussen behandelaar en patiënt is heel belangrijk voor de kwaliteit van de behandeling. Natuurlijk moet je werken conform de kwaliteitsstandaarden, maar er gebeurt veel in de uitwisseling. Aansluiten bij wat de patiënt motiveert en nodig heeft, waar je mee kan helpen. En dat hoeft niet altijd de depressie of psychose zelf te zijn. Dit gesprek tussen behandelaar en patiënt zou ik meer willen vormen. Als je het hebt over kwaliteit van zorg, zegt een generieke module mij meer dan een stoornisspecifieke zorgstandaard. Natuurlijk is het van belang depressie te behandelen volgens de richtlijnen, maar in een generieke module staan algemene kwaliteitselementen en gaat het meer om algemene vaardigheden zoals het betrekken van naasten, herstelondersteuning en assertieve en verplichte zorg.”

Transparantie

“Transparantie is een heikel punt, want hoe doen we dat nou? Transparantie in de spreekkamer is het allerbelangrijkst. Dat je daar transparant kan zijn, je aan laat spreken en feedback van je cliënt verdraagt. En voor de sector is het ook belangrijk, ook om te laten zien wat wel goed gaat, want veel patiënten worden wél goed behandeld. Daar hoor je maar weinig over, het gaat vaak over suïcide cijfers of verwarde personen op straat. Wij kunnen hier onze rol nemen door de inhoud van de discussie meer te voeden.”

Ondersteuning in de spreekkamer

“Ik hoop voor de toekomst dat Akwa GGZ professionals nog meer inspireert met nieuwe ondersteuning in de spreekkamer en dat patiënten en naasten zich herkennen in wat wij maken. En dat we kunnen bijdragen aan het krijgen van meer vertrouwen in de sector. Mijn droom is dat we als sector goede kwaliteit leveren, dat patiënt en behandelaar samen goed geïnformeerd hun keuzes maken en dat dat niet op punten en komma’s wordt gecontroleerd. En less is more. De hoeveelheid en lengte van de kwaliteitsstandaarden vind ik een punt van aandacht. Ik zou het mooi vinden als we dit overzichtelijker en nog beter bruikbaar kunnen maken voor professionals, patiënten en naasten.”

Bestuur van Akwa GGZ

Het onafhankelijk bestuur bestaat uit vijf leden en een voorzitter. De leden van het bestuur functioneren zonder last of ruggespraak van ggz-partijen en richten zich bij de uitvoering van hun taak naar het belang van Akwa GGZ. Het bestuur initieert en stimuleert nieuw beleid, bewaakt de uitvoering van vastgesteld beleid en bewaakt de juiste balans, focus en fasering. Het bestuur delegeert verantwoordelijkheden en activiteiten aan de directie en medewerkers van Akwa GGZ.

Lees meer over Akwa GGZ ->