‘Als panellid blijf je bijleren en lever je een kwalitatieve bijdrage’

3 oktober 2022

Verder kijken dan je eigen werkplek, je eigen instelling of je eigen praktijk. Voor Noëlle Groen, GZ-psycholoog was het de belangrijkste reden om zich in 2020 op te geven voor het online Panel van Akwa GGZ. Als panellid van het eerste uur kijkt ze nog iedere keer uit naar de nieuwste enquêtes over ontwikkelingen in haar vakgebied.

Groen ontvangt zo’n zes keer per jaar een e-mail met de uitnodiging deel te nemen aan een online enquête. De onderwerpen variëren van samen beslissen en het uitvoeren van diagnostiek tot input voor de ontwikkeling van een nieuwe kwaliteitsstandaard. Zijn de uitkomsten bekend, dan beschikt ze als panellid als eerste over de resultaten.

Kwalitatieve bijdrage leveren

Onderwerpen als eHealth, zingeving en samen beslissen zijn thema’s waar Groen in haar psychologiepraktijk Leonardus in Helmond al jaren mee bezig is. Extra leuk vindt ze het dat ze juist ook over deze onderwerpen enquêtes ontving. ‘Ik vind het fijn een kwalitatieve bijdrage te kunnen leveren’, zegt ze. ‘Als ik kan onderbouwen waarom ik iets wel of niet goed vind of toe kan lichten waarom ik een bepaalde handelwijze wel of niet toepas.’

Zowel het delen van haar eigen bevindingen als het vergaren van kennis maken het panellidmaatschap waardevol voor haar. Groen: ‘Trends en ontwikkelingen gaan voor mij meer leven. Je bent actief met je vak bezig. Je wordt gedwongen om over vraagstukken na te denken én daar kritisch naar te kijken. Als panellid ben je niet passief, maar werk je actief mee aan het verbeteren van de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Dat vind ik van grote meerwaarde.’

Bron van informatie

Het invullen van een enquête neemt tien minuten tot een kwartier in beslag, is haar ervaring. ‘Soms iets langer. Als ik eerst nog even de zorgstandaard doorneem voordat ik de enquête invul. Deze gebruik ik graag. Ook in mijn praktijk. In de kortdurende GGZ staan we voor efficiënt, hulpvraag- en doelgericht werken. Daar hoort bij dat je snel toegang hebt tot bronnen die je vervolgens gemakkelijk kunt toepassen in de behandeling. De kwaliteitsstandaarden zijn voor mij een goede bron van informatie.’

Ook de rapporten met de uitkomsten van de enquêtes leest ze met veel interesse. Met name als het gaat om de resultaten van enquêtes waaraan ze zelf actief heeft bijgedragen. ‘Je kunt dan ook zien wat andere panelleden voor antwoord gaven. Dat is interessant en leerzaam. Je ziet waar collega’s tegenaanlopen en hoe zij tegen bepaalde trends in ons vakgebied aankijken. Je blijft goed op de hoogte van de actuele ziens- en behandelwijzen in ons vak. In feite blijf je als panellid voortdurend bijleren.’

Boeiende onderwerpen

Het invullen van de enquêtes is voor Groen nog altijd een moment om naar uit te kijken. Ook verheugt ze zich op mogelijke toekomstige, voor haar boeiende, onderwerpen zoals ‘lichaamsgericht werken’, stigmatisering en medicalisering in de ggz. Ondertussen kan ze het panellidmaatschap al haar collega’s in de ggz aanraden. En niet vanwege de boekenbon die ze na het invullen van drie enquêtes ontvangt. ‘Die bewaar ik voor de stagiaire’, aldus Groen.

Word ook lid van het online Panel