Akwa GGZ kiest voor Thuisarts.nl

21 februari 2020

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Akwa GGZ zijn een structurele samenwerking gestart. Vanaf 2017 is de voorlichtingswebsite Thuisarts.nl van het NHG uitgebreid met patiënteninformatie over de meest voorkomende psychische aandoeningen. Deze informatie is gebaseerd op de zorgstandaarden en generieke modules die je vind op GGZ Standaarden.

Dominique Vijverberg, directeur van Akwa GGZ en Desirée Beaujean, clusterhoofd Praktijk, Kwaliteit en Innovatie  van het NHG, hebben op 18 februari een samenwerkingsovereenkomst voor drie jaar ondertekend.

De zorgstandaarden beschrijven in algemene termen wat goede zorg is vanuit het perspectief van de patiënt en zijn primair bedoeld voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Van alle zorgstandaarden wordt een patiëntenversie ontwikkeld en geplaatst op Thuisarts.nl. Zo hebben zowel de professional als de patiënt en diens naasten beschikking over dezelfde betrouwbare basisinformatie.

Campagne voor patiënten en naasten

Natuurlijk is het belangrijk dat patiënten en naasten wéten dat ze deze informatie kunnen vinden op Thuisarts.nl en hoe ze dat in kunnen zetten voor hun behandeling. Daarom is Akwa GGZ druk bezig met de voorbereidingen voor een campagne voor patiënten en naasten, speciaal voor dit doeleinde.