Behandeling kwetsbare ouderen met complexe problemen hoopgevend

14 februari 2019

Vandaag publiceert Akwa GGZ het addendum Kwetsbare ouderen met complexe problematiek, een belangrijke aanvulling op de Generieke module Ouderen met psychische aandoeningen. Het addendum geeft de noodzaak weer van gespecialiseerde ketenzorg.

“Het gaat om een complexe doelgroep die in de ggz tussen wal en schip dreigt te raken. Met de juiste behandeling zijn er mooie resultaten te behalen. Dat is waar de vereniging voor klinische geriatrie (NVKG) zich met dit addendum hard voor wil maken.”

Aan het woord is Henk Kruithof, voorzitter van de werkgroep en klinisch geriater bij de Parnassia Groep. Over de noodzaak van het addendum zegt hij: “Ouderen met een complexe problematiek hebben gespecialiseerde zorg nodig. Het gaat om mensen van een hoge biologische leeftijd bij wie het ontrafelen van de problematiek niet eenvoudig, maar wel noodzakelijk is. De zorg voor deze ouderen wordt door naasten en professionals als moeilijk ervaren, dat is begrijpelijk, met name omdat het om een combinatie van psychische en somatische problemen gaat. Met een goede diagnose en gespecialiseerde kennis en aandacht kun je heel veel bereiken, is onze ervaring.”

Kaartenhuis
De kwetsbaarheid van de doelgroep is volgens Henk Kruithof te vergelijken met de fragiliteit van een kaartenhuis. “De patiënten zijn op alle facetten van het leven enorm kwetsbaar.” Als voorbeeld noemt hij gedragsproblemen. “De ouderen snappen niet wat er aan de hand is, raken erg in de war, worden agressief, met zelfs huiselijk geweld tot gevolg. De consequenties van hun handelen en de keuzes die ze maken, kunnen ze vaak niet goed overzien, bijvoorbeeld op het gebied van medicatie-inname. Een simpele urineweginfectie kan dan echt grote gevolgen hebben, denk aan (her)opname, of zelfs overlijden.”

Behandeloptimisme
Het is volgens Henk Kruithof essentieel om te beseffen dat deze hoge mate van kwetsbaarheid in principe beïnvloedbaar is en dus kan worden verminderd. Behandeloptimisme is dan ook op zijn plaats. “Met tijdige, betrokken, deskundige en toegankelijke ketenzorg kunnen we er wél voor zorgen dat die precaire balans zo lang mogelijk behouden blijft. Of dat er een nieuw evenwicht gevonden wordt. En naast algemene maatregelen – zoals bewegen, goede voeding, betekenisvolle contacten – kunnen ook medische, psychologische en sociale interventies bijdragen aan een optimale kwaliteit van leven. Dat is toch wat we graag met z’n allen in de sector willen bereiken?”