Aandacht voor herstel

18 december 2019

Herstellen doe je niet op een onbewoond eiland maar midden in de maatschappij. En je doet het niet alleen. Verbondenheid met anderen, zoals met familieleden, vrienden, collega’s of lotgenoten, is één van de cruciale elementen van herstel.

De generieke module Herstelondersteuning geeft een aantal tips om het praktischer maken:

  • Maak ruimte voor en sluit aan bij het levensverhaal van de patiënt.
  • Gebruik het professionele referentiekader terughoudend.
  • Werk mensgericht, vanuit gelijkwaardigheid en samenspraak.
  • Sluit aan bij het tempo van de patiënt.
  • Vraag zowel naar waar iemand last van heeft, als naar dat wat zin geeft.
  • Heb vertrouwen en geef hoop; sluit aan bij de sterke kanten en initiatief van de patiënt.
  • Stimuleer de patiënt tot onderlinge steun en zoek naar stimulerende factoren voor herstel.
  • Reflecteer op het eigen handelen, bijvoorbeeld door intervisie en casuïstiekbesprekingen én door het vragen van feedback aan patiënten. En: reflecteer op je eigen normen en waarden.

Aan de slag met methoden of meer lezen over herstel?

→ De WRAP (Wellness Recovery Action Plan) is een plan voor zelfhulp waarmee mensen met ernstige psychische aandoeningen eigen identiteit, balans en verloren gewaande sociale rollen kunnen hervinden en over de gevolgen van ontwrichtende psychische ervaringen heen kunnen groeien. WRAP geeft mensen een instrument in handen om het eigen herstel vorm te geven.

→ De methode Herstellen doe je zelf is er om mensen met ernstige psychische of psychiatrische problemen, verslavingsproblemen, of mensen die verblijven in de maatschappelijke opvang in hun kracht te zetten (empowerment) en hun zelfwaardering, hoop en kwaliteit van leven te verbeteren.

→ Het HEE-programma (Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid) biedt Herstelgroepen. Dit zijn zelfhulpgroepen waarin leden aan de hand van thema’s eigen ervaringen inbrengen en met elkaar bespreken. Zo verwerven de deelnemers ervaringskennis en ontwikkelen een persoonlijk en gezamenlijk herstelperspectief. Uit Nederlands onderzoek naar herstelgroepen van HEE! blijkt dat het vertrouwen van deelnemers in zichzelf om succesvol om te gaan met datgene wat hen overkomt in het leven (eigen regie) is toegenomen.

→ De Crisiskaart beschrijft hoe er bij een (dreigende) crisis gehandeld moet worden en heeft tot doel het voorkomen van crisissen en (gedwongen) opnames en verbetering van de kwaliteit van de acute zorg.

Kenniscentrum Phrenos richt zich op kennisdelen over herstel, behandeling en participatie bij ernstige psychiatrische aandoeningen; op hun site vind je onder het kernthema Herstel en herstelondersteuning veel informatie.

Ook in de Generieke module Herstelondersteuning vind je meer tips en links over herstelondersteuning.

Het Casusboek

Vorige week waren we op het vierde Jaarcongres Participatie en Herstel. Bij de Informatiemarkt deelden we het casusboek uit. Hierin vind je een groot aantal herkenbare casussen uit de dagelijkse praktijk – waarmee je gelijk ontdekt wat de kwaliteitsstandaarden van GGZ Standaarden jou te bieden hebben.

Was je er niet bij maar wil je wel een boek? Meld je aan voor onze nieuwsbrief en stuur Janneke Kramers een berichtje. Dan sturen we het boek naar je op.