Effectiever omgaan met KOPP/KVO-problematiek

11 januari 2019

Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO), kortweg KOPP/KVO kinderen, zijn een omvangrijke risicogroep in onze samenleving. Een substantieel deel komt vroeg of laat in beeld bij of in contact met hulpverlening.

De kans dat deze groep een psychische stoornis ontwikkelt is 2 tot 3 keer zo groot als in de reguliere populatie. Daarnaast is ook het risico op mishandeling aanzienlijk groter. Akwa GGZ begeleidt de ontwikkeling van een generieke module.

De module is erop gericht om professionals, ouders, kinderen en gezinnen te helpen om KOPP/KVO-problematiek te herkennen en er effectiever mee om te gaan. Hierdoor kunnen problemen van KOPP/KVO-kinderen tijdig worden voorkómen, verholpen en kan verergering worden vermeden. Hiermee wordt de kwaliteit van de diagnostiek en behandeling van KOPP/KVO-problematiek bij kinderen van ouders die in behandeling zijn, verbeterd. Dit levert uiteindelijk voor het hele gezin betere zorg op.

 • Doelstelling

  Een door alle relevante partijen gedragen overzichtelijk generieke module KOPP/KVO. Het is van belang voor KOPP/KVO kinderen (en volwassenen met deze problematiek uit het verleden) dat zij vanaf het eerste contact in de zorgketen worden ‘gezien’ en dat er zorg passend bij het kind, het gezin en de unieke situatie wordt georganiseerd. Deze module draagt bij aan kwaliteit van deze zorg(keten).

 • Werkwijze

  In de periode 2014 – 2016 hebben, ondersteunt door PGO-support en PG werkt samen, Labyrint-In Perspectief (LiP), MIND Landelijk Platform psychische gezondheid (voorheen LPGGz) en Trimbos Instituut (Ti) gezamenlijk aan de ontwikkeling van de generieke module KOPP / KVO gewerkt. In mei 2016 is deze module aan diverse partijen aangeboden ter autorisatie. Niet alle partijen hebben de module onderschreven. In dit traject willen we deze generieke module zowel op inhoud als op proces vlot trekken.

  De bestaande generieke module wordt omgezet in het model van ggzstandaarden.nl. Hierna volgt een update op inhoudelijk en juridisch vlak, waarin recente ontwikkelingen (zoals de invoering van de Kindcheck en het nieuwe Afwegingskader) en de eerdere bezwaren zoals die geuit zijn in de autorisatieronde een plek krijgen.

 • Verwachte resultaten
  • Een breed gedragen generieke module KOPP KVO, met bijhorend implementatieplan en onderhoudsplan voor herzieningen.
  • Een publieksversie via thuisarts.nl
  • Een samenvattingskaart.