5 vragen over… de Zorgstandaard Aanpassingsstoornis

28 november 2018

Martijn Sijbom, huisarts en wetenschappelijk medewerker bij het Nederlands Huisartsen-genootschap, heeft meegewerkt aan de Zorgstandaard Aanpassingsstoornis (inclusief overspanning en burn-out). Hij beantwoordt vijf vragen over deze zorgstandaard.

1. Waar gaat deze standaard over?

‘In de Zorgstandaard Aanpassingsstoornis staat wat minimaal de kwaliteit van zorg moet zijn bij mensen met een aanpassingsstoornis, overspanning of burn-out. Aanpassingsstoornissen zijn klachten die ontstaan door stress, waarbij de patiënt niet in staat is om hiermee om te gaan. De draaglast overstijgt de draagkracht. In de standaard hebben we vastgelegd welke zorg geboden wordt, wat de indicatiestelling is en hoe de zorg en organisatie hiervan wordt vormgegeven.’

2. Is dit wel iets voor huisartsen?

‘Jazeker! Elke week ziet een huisarts een patiënt die te maken heeft met een aanpassingsstoornis. We noemen het alleen niet zo. Huisartsen hebben het over overspanning en burn-out.’

3. Wat is de kern van de standaard?

‘Dat een patiënt door drie fasen gaat: de crisisfase, de probleem- en oplossingsfase en de toepassingsfase. In de zorgstandaard staat hoe je het herstel per fase kan bevorderen. Bijvoorbeeld: in de crisisfase gaat het erom dat een patiënt tot rust komt. Het helpt om de patiënt te laten doen wat hij nog wel kan en niet te kijken naar wat hij niet kan.’

4.  Belangrijkste advies voor huisartsen?

‘We hebben een mooi adagium geformuleerd: zoveel als nodig is en zo weinig als mogelijk. Wat je vooral niet moet doen, is de patiënt alleen maar laten rusten. In je bed blijven liggen en niets doen, helpt deze patiënt niet. Een bepaalde vorm van activiteit is belangrijk om te herstellen.’

5. Was het lastig om dit te maken?

‘Nee hoor, het is redelijk soepel gegaan. We hebben er met zeven partijen aan gewerkt en er was snel consensus. De meeste tijd kostte het om de doelgroep en de aandoening af te bakenen. Wat zijn aanpassingsstoornissen eigenlijk? Over welke patiënten hebben we het?’

Over deze zorgstandaard

De Zorgstandaard Aanpassingsstoornis (inclusief overspanning en burn-out) is te vinden op www.ggzstandaarden.nl. Deze standaard is ontwikkeld door het Nederlandse Huisartsen Genootschap, in samenwerking met MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en de disciplines POH-GGZ, psychologen, psychiaters en bedrijfsartsen. De zorgstandaard beschrijft op hoofdlijnen de behandeling van mensen met een aanpassingsstoornis, overspanning en burn-out.