5 vragen over… de Generieke module Bijwerkingen

3 januari 2019

Roberto Doornebal-Bakker, psychiater en universitair docent bij GGz Centraal, heeft de Generieke module Bijwerkingen opgesteld, samen met vijf werkgroepen. Hij beantwoordt vijf vragen over deze module. ‘Het is voor het eerst dat alle bijwerkingen en aanbevelingen in één document staan.’

1. Waar gaat deze module over?

‘De module bevat aanbevelingen om bijwerkingen bij geneesmiddelen voor psychische aandoeningen te voorkomen, te monitoren en te behandelen. Het gaat om de belangrijkste groepen medicatie, dus antidepressiva, antipsychotica, benzodiazepinen, lithium en andere stemmingsstabilisatoren.’

2. Voor wie is deze module gemaakt?

‘Voor alle patiënten die medicatie gebruiken voor hun psychische aandoening. De module focust op de dagelijkse praktijk van medisch specialisten, psychiaters, huisartsen, artsen in opleiding, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en apothekers.’

3. Wat is de kernboodschap?

‘De belangrijkste boodschap is dat het voorkomen van bijwerkingen beter is dan genezen. Dat kun je bereiken met goede indicatiestelling, diagnostiek, vroegdetectie, monitoring en behandeling. Een andere kernboodschap is dat patiënten goed worden geïnformeerd over de voor- en nadelen van een geneesmiddel, zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken. Bijvoorbeeld: het ene middel zorgt voor gewichtstoename, het andere middel heeft seksuele bijwerkingen. Wat kies je?’

4. Heb je een advies voor voorschrijvers?

‘Zorg dat bijwerkingen een vast item zijn in elk consult en noteer dat in het medisch dossier. Overleg samen met de patiënt wat voor hem of haar de beste medicatie is. En wees alert op bijwerkingen. Sommige bijwerkingen kunnen op langere termijn gevaarlijk zijn voor iemands gezondheid, zoals overgewicht. Andere bijwerkingen moeten zo snel mogelijk behandeld worden, bijvoorbeeld tardieve dyskinesie.’

5. Blij met het resultaat?

‘Jazeker! Het is voor het eerst dat alle bijwerkingen en aanbevelingen hierover in één document staan wat goed is voor de patiënten. De aanbevelingen zijn goed te vinden via de database ggzstandaarden.nl. Daar zijn we trots op!’

Over deze generieke module

De Generieke module Bijwerkingen door geneesmiddelen voor psychiatrische aandoeningen is te vinden in de database ggzstandaarden.nl. De module beschrijft wat de bijwerkingen zijn van medicatie tegen psychische aandoeningen en hoe je hier als voorschrijver mee om moet gaan.