Omdat we het samen steeds beter willen doen

In Akwa GGZ werken patiënten, hun naasten en professionals samen om de kwaliteit van zorg in de ggz te verbeteren. Met als doel de juiste zorg, door de juiste professional, op het juiste moment.

Over Akwa GGZ

Akwa GGZ staat voor alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. Onder regie van patiënten, hun naasten en zorgprofessionals werken we aan een betere kwaliteit van zorg.

Dat doen we door de ggz te ondersteunen bij de (door)ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden, kwaliteitsindicatoren en meetinstrumenten. Ook zorgen we voor uitwisseling over de opbrengsten hiervan. Zo kunnen we in de ggz echt van elkaar leren. En maken we samen beslissen mogelijk. Omdat we het samen steeds beter willen doen.

Ik ben een professional, hoe kan ik de kwaliteit van mijn behandeling verder verbeteren?

Lees

hoe kwaliteitsstandaarden beschrijven wat goede zorg is

Ontdek

hoe je kwaliteitsregistraties kunt gebruiken om een behandeling te evalueren

Probeer

hoe je kwaliteitsinstrumenten in de praktijk kunt toepassen

Omdat we het samen steeds beter willen doen

Ik ben een patiënt, hoe maak ik keuzes in mijn behandeling?

Lees

meer over goede zorg bij psychische aandoeningen

Stel

de juiste vragen en beslis samen met je behandelaar

Ontdek

wat je hierbij kan helpen

Actueel

Nieuws 3 april 2020

Website GGZ Standaarden vernieuwd

Nieuws 30 maart 2020

Richtlijn GGZ en COVID-19 (corona)

Nieuws 20 maart 2020

Consultatiefase zorgstandaard Dissociatieve stoornissen gestart