Veelgestelde vragen

Hieronder lees je veelgestelde vragen en antwoorden over Akwa GGZ en GGZ Dataportaal.

Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met de servicedesk via servicedesk@ggzdataportaal.nl

 

 • Wat is GGZ Dataportaal?

  Binnen de geestelijke gezondheidszorg wordt continu aan kwaliteitsverbetering gewerkt. Mensen met psychische klachten verdienen de juiste zorg bieden. Door kwaliteitsstandaarden te gebruiken en kennis, ervaring en resultaten van behandeluitkomsten te delen, kunnen zorgprofessionals van elkaar leren en hun behandelingen verbeteren. GGZ Dataportaal biedt een veilige omgeving voor zorgprofessionals waar uitkomsten en kenmerken van behandelingen worden gebundeld om de verschillen inzichtelijk te maken.

 • Welke mogelijkheden voor het leren van uitkomstinformatie biedt GGZ Dataportaal?

  Zorgprofessionals kunnen op verschillende manieren van elkaar leren. Door data te verzamelen door de tijd heen, kan je als behandelaar leren van je eigen behandeluitkomsten of die van je team. Door data van verschillende teams, afdelingen of behandellocaties te delen, kan je binnen je eigen organisatie leren van anderen. Wanneer zorgprofessionals een netwerk vormen met andere organisaties die ook aangesloten zijn bij GGZ Dataportaal, is het mogelijk kennis te delen tussen zorgprofessionals van verschillende organisaties. Wanneer meerdere organisaties data delen met GGZ Dataportaal kan elke zorgaanbieder de eigen uitkomsten vergelijken met het gemiddelde van alle deelnemers.

 • Wat is ROM?

  In de zorgstandaarden hebben professionals, patiënten en naasten vastgelegd wat goede zorg inhoudt. De zorgstandaarden helpen professionals samen met patiënten keuzes te maken voor de behandeling. Een hulpmiddel om het behandelingstraject te monitoren is ROM, Routine Outcome Monitoring. Patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben met elkaar afgesproken ROM voor dit doel te willen blijven gebruiken.

  ROM geeft inzicht in de vorderingen van patiënten op weg naar zijn of haar herstel. Het laat zien of de zorg daadwerkelijk het gewenste effect heeft. Ervaart de patiënt bijvoorbeeld een afname van klachten? Of functioneert de patiënt beter? Door dit tijdens de behandeling te monitoren ondersteunt ROM ook het proces van samen beslissen.

 • Is het aanleveren van ROM gegevens aan Akwa GGZ verplicht?

  Nee. Akwa GGZ ontvangt via GGZ Dataportaal gegevens van zorgaanbieders over behandelingen ten behoeve van kwaliteitsverbetering. Vanuit Akwa GGZ is er geen verplichting om gegevens te delen of een samenwerking met ons aan te gaan.

 • Zijn ROM gegevens persoonsgegevens?

  Ja, ROM gegevens zijn volgens de AVG persoonsgegevens. Daarom mogen deze gegevens alleen gebruikt worden voor leren en verbeteren, wanneer patiënten hiervoor hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven.

 • Hoe werkt patiëntentoestemming?

  Om bij te houden of je samen de juiste weg bent ingeslagen, wordt de behandelvoortgang gemeten. De patiënt vult, eventueel samen met de behandelaar, vragenlijsten in: aan het begin, tijdens en aan het eind van de behandeling.
  De behandelaar bespreekt met de patiënt of deze gegevens ook gebruikt mogen worden voor leren en verbeteren met behulp van GGZ Dataportaal en vraagt aan de patiënt of deze daar toestemming voor wil geven.

  Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor het proces van vragen van toestemming en voor de vastlegging en borging van de toestemming. Zo moet het ook mogelijk zijn voor patiënten om deze toestemming op ieder moment in te trekken. Dit is een recht van de patiënt volgens de privacywetgeving.

  Wanneer dit proces op orde is kunnen die gegevens gedeeld worden met Akwa GGZ waar uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven.

 • Hoe waarborgt Akwa GGZ de privacy van patiënten?

  GGZ Dataportaal ontvangt alleen gegevens waarvoor uitdrukkelijke toestemming is gegeven door de patiënt.
  Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen, vastleggen en borgen van patiëntentoestemming en bepalen hoe zij dit proces inrichten.

  De patiëntgegevens worden gepseudonimiseerd door een onafhankelijke organisatie. Dat betekent dat Akwa GGZ niet weet van wie de gegevens precies zijn.

 • Krijgen zorgverzekeraars inzicht in uitkomstinformatie?

  De database van GGZ Dataportaal bevat uitkomstinformatie die is bedoeld als hulpmiddel voor zorgprofessionals om van elkaar te leren en hun behandelingen te verbeteren. Deze informatie is niet toegankelijk voor zorgverzekeraars.

 • Welke meetinstrumenten/vragenlijsten kunnen jullie verwerken?

  In de GGZ Informatiestandaard staan de meetinstrumenten die gebruikt kunnen worden in GGZ Dataportaal. De informatiestandaard kan opgevraagd worden bij onze servicedesk.

  Gebruik je een gevalideerd instrument dat niet in de lijst voorkomt? Laat het ons dan weten, dan onderzoeken we samen wat er nodig is om het instrument op te nemen.

 • Ben ik verplicht mij te contracteren met Akwa GGZ in verband met het kwaliteitsstatuut?

  Nee. Een overeenkomst met Akwa GGZ is geen verplicht criterium voor het goedkeuren van het kwaliteitsstatuut.

Staat jouw vraag er niet tussen?