Vacature projectleider

29 november 2021

Deeltijd

Voorkomen van verplichte zorg
Recent is een herziene versie van de kwaliteitsstandaard Assertieve en verplichte zorg gepubliceerd. Belangrijk aspect daarin is het voorkomen van verplichte zorg. Verschillende organisaties in de ggz willen samen optrekken in een beweging die moet leiden tot het reduceren van verplichte zorg. Wat kunnen organisaties in de ggz hieraan bijdragen? Wat hebben hun teams nodig om hier invloed op uit te kunnen oefenen? En wat kunnen teams van zichzelf en van elkaar leren?

Lerend netwerk voorkomen van verplichte zorg
Akwa GGZ faciliteert in 2022 en 2023 de oprichting en operationalisering van een lerend netwerk voorkomen van verplichte zorg. Hierin gaan zowel klinische als ambulante teams van verschillende organisaties ervaring en informatie met elkaar uitwisselen om zo met en van elkaar te leren. Hypotheses en verwachte verbetermogelijkheden worden met elkaar besproken en omgezet in een concreet en op teamniveau uitvoerbaar plan van aanpak. Voor dit lerend netwerk zoeken wij een:
projectleider, 16 uur per week voor de duur van  maximaal 2 jaar.

Rol projectleider
De projectleider is verantwoordelijk voor het voorbereiden, vormgeven en inhoudelijk ondersteunen van het lerend netwerk. De projectleider wordt in de werkzaamheden ondersteund door de middelen en ervaring van een van de projectmanagers van Akwa GGZ. De projectleider bezoekt regelmatig deelnemende teams. De projectleider ondersteunt en faciliteert bij het opstellen van een informatiemodel, het in kaart brengen van de huidige stand van zaken van  deelnemende teams, het in kaart brengen van verschillen en overeenkomsten tussen deelnemende teams, en de periodieke terugkoppeling aan alle teams. De projectleider draagt ook verantwoordelijkheid voor het opzetten van de structuur en het begeleiden van het netwerk waarin de teams van zichzelf en met elkaar kunnen leren.

De projectleider rapporteert aan de projectmanager van Akwa GGZ.

Wie zoeken wij? Een projectleider:

  • Die kennis heeft van de ggz in het algemeen en van verplichte zorg in het bijzonder.
  • Die bij voorkeur werkzaam is als psycholoog, verpleegkundig specialist of een ander voor deze functie relevant beroep in de ggz.
  • Die minimaal 3 jaar werkervaring heeft binnen de ggz.
  • Die geïnteresseerd is in het thema leren en verbeteren binnen de ggz.
  • Die interesse of zelfs ervaring heeft met het opzetten van netwerken, samenwerkingsvormen en/of verandertrajecten.
  • Die nieuwsgierig, communicatief, organisatorisch sterk en verbindend is.
  • Die vanuit een onderzoekende geest overzicht en structuur kan aanbrengen binnen het netwerk.

Contact en solliciteren

De aanstelling is voor de duur van maximaal twee jaar en 16 uur per week. De functie kan worden vervuld door een tijdelijk dienstverband of met bijvoorbeeld een uitleenconstructie vanuit huidige functie.

Jouw motivatie en CV kun je voor 10 januari 2022 sturen naar Astrid van Wijnbergen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Markus van der Burgh.

Wij hebben geen behoefte aan acquisitie naar aanleiding van deze vacature.