Lid Bestuur

31 augustus 2023

Deeltijd

Akwa GGZ is op zoek naar een betrokken bestuurslid. Heb jij hart voor de ggz? Voel je je geroepen om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de sector? Heb jij de belangen van patiënten en naasten altijd op je netvlies? Reageer dan nu!

Functieomschrijving

In Nederland hebben jaarlijks ruim 1 miljoen mensen baat bij geestelijke gezondheidszorg. Zij verdienen de best mogelijke behandeling en zorg. Gebaseerd op hun eigen voorkeuren, die van hun naasten én op actuele kennis en kunde. Akwa GGZ (alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg) draagt bij aan continue kwaliteitsverbetering van zorg. Dit doet ze door ontwikkeling en onderhoud van kwaliteitsstandaarden, ondersteuning bij datagedreven leren en het faciliteren van lerende netwerken.

Akwa GGZ wordt geleid door een onafhankelijk bestuur van zes leden, die zich allemaal sterk verbonden voelen met de inhoud en die volop in verbinding staan met de beroepsgroepen, patiënten en naasten in de ggz.

Het bestuur heeft een onafhankelijke voorzitter, ze functioneert collegiaal, zonder last of ruggespraak en heeft het algemeen belang van Akwa GGZ goed in beeld. De primaire opdracht van het bestuur is de verdere ontwikkeling van kwaliteit in de sector en zorgen dat de organisatie hier maximaal aan kan toevoegen. Dit doet het bestuur o.a. door het uitzetten van de strategische koers. Ook nemen de bestuursleden deel aan de relevante overleggen op landelijk niveau. Het onderhouden van het netwerk en het hebben van een goede verbinding met de ggz-partijen, is voorwaarde om als bestuur goed te kunnen functioneren.

Het bestuur initieert en stimuleert nieuw beleid en bewaakt de uitvoering van vastgesteld beleid. Ook ziet zij erop toe dat de juiste balans, focus en fasering wordt aangebracht én ondersteunt de organisatie met raad en daad. Het bestuur richt zich op de grote lijnen en delegeert verantwoordelijkheden en activiteiten aan het bureau. Het bestuur is -in afstemming met de raad van toezicht- o.a. verantwoordelijk voor het opstellen van het strategisch beleid, het jaarplan, de begroting, en de jaarrekening, en ziet toe op de uitvoering van het vastgestelde beleid binnen de financiële kaders.  De raad van toezicht van Akwa GGZ houdt toezicht op het bestuur en bestaat uit vertegenwoordigers van de alliantiepartijen van Akwa GGZ.

 Wie ben je en wat breng je mee?

Als nieuw bestuurslid voor Akwa GGZ heb je een sterke verbinding met patiënten in de ggz en hun naasten. Je brengt dit perspectief in bij vergaderingen van het bestuur, de jaarcyclus van de stichting en bij strategische onderwerpen waarbij het bestuur betrokken is. Je bent een verbinder en je opereert vanuit overzichtsniveau. Het meebrengen van een strategische blik en het hebben van een helikopterview is zeer welkom.

Daarnaast:

 • je kan goed schakelen tussen het perspectief van patiënten en naasten en dat van professionals en instellingen;
 • je hebt een duidelijk beeld van de kwaliteit van zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en kan dit vertalen naar kansen voor verbetering;
 • je hebt het talent om de relevante trends te signaleren binnen de ggz;
 • je hebt een relevant netwerk binnen de sector of weet dit snel op te bouwen;
 • je hebt academisch werk- en denkniveau en hebt bij voorkeur ervaring in een eindverantwoordelijk rol;
 • je beschikt over het vermogen om draagvlak te organiseren bij partijen met verschillende belangen;
 • je hebt een brede (domein)overstijgende blik;

Je herkent je in de volgende persoonlijke kenmerken:

 • verantwoordelijk;
 • betrouwbaar en integer;
 • moed en lef;
 • sensitief en reflectief.

Organisatie

Akwa GGZ is een stichting met 27 medewerkers en heeft een kwaliteitsraad, bestuur en raad van toezicht. Akwa GGZ is opgericht door organisaties van patiënten, naasten, professionals en zorgaanbieders in de ggz. Doel van Akwa GGZ is het ondersteunen van continue verbetering van de kwaliteit van zorg. Akwa GGZ ontwikkelt, beheert en publiceert kwaliteitsstandaarden (GGZ Standaarden) en ondersteunt bij het toepassen van kwaliteitsstandaarden in de praktijk. Met het platform GGZ Dataportaal en met expertise ondersteunt Akwa GGZ datagedreven leren. In het GGZ Netwerken programma biedt Akwa GGZ operationele ondersteuning aan lerende netwerken.

Het bestuur komt gemiddeld 1 keer per maand bijeen en legt verantwoording af aan en wordt benoemd door de raad van toezicht. Het bestuur ziet toe op de directeur van Akwa GGZ.

Arbeidsvoorwaarden

Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar met mogelijkheid voor verlenging van vier jaar. De tijdsbesteding is gemiddeld 1 dag per maand. Hier staat een vaste vergoeding van € 1.000 per maand tegenover.

Procedure en solliciteren

Bij de werving en selectie laat Akwa GGZ zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via de website van Aardoom & de Jong.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag uiterlijk 28 september tegemoet.

Contactpersonen

Liesbeth Bekkema
E-mail: liesbeth@aardoomendejong.nl
Telefoon: 06 5575 0615

Erica Brenninkmeijer
E-mail: erica@aardoomendejong.nl
Telefoon: 06 8290 4345