Lid bestuur Akwa GGZ

11 januari 2023

Stichting Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg, Akwa GGZ, is opgericht door organisaties van patiënten, naasten, professionals en zorgaanbieders in de ggz. Doel van Akwa GGZ is het ondersteunen van continue verbetering van de kwaliteit van zorg. Akwa GGZ ontwikkelt, beheert en publiceert kwaliteitsstandaarden op GGZ Standaarden en ondersteunt bij het toepassen ervan in de praktijk. Met het platform GGZ Dataportaal en met expertise ondersteunt Akwa GGZ datagedreven leren. In het GGZ Netwerken programma biedt Akwa GGZ operationele ondersteuning aan lerende netwerken.

Bestuur

Akwa GGZ wordt geleid door een onafhankelijk bestuur van zes leden met een sterke affiniteit met de zorginhoud en die in verbinding staan met beroepsgroepen, patiënten en naasten in de ggz.  Het bestuur heeft een onafhankelijke voorzitter, functioneert collegiaal, zonder last of ruggespraak en richt zich naar het algemeen belang van Akwa GGZ.

Het bestuur initieert en stimuleert nieuw beleid, bewaakt de uitvoering van vastgesteld beleid, ziet erop toe dat de juiste balans, focus en fasering wordt aangebracht én ondersteunt de organisatie met raad en daad. Het bestuur richt zich op de grote lijnen en delegeert verantwoordelijkheden en activiteiten aan het bureau. Het bestuur is o.a. verantwoordelijk voor het in afstemming met de Raad van Toezicht opstellen van het strategisch beleid, het jaarplan, de begroting, de jaarrekening en ziet toe op de uitvoering van het vastgestelde beleid binnen de financiële kaders.

Bestuursleden kunnen binnen Akwa GGZ ook specifieke aandachtsgebieden vervullen. De Raad van Toezicht van Akwa GGZ houdt toezicht op het bestuur en bestaat uit vertegenwoordigers van de alliantiepartijen van Akwa GGZ.

Functievereisten en competenties

Per 15 juni 2023 ontstaat er een vacature binnen het bestuur van Akwa GGZ. Wij zoeken een bestuurslid met een aantal specifieke competenties en ervaringen.

Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met de praktijk van de ggz vanuit het perspectief van patiënten en naasten, kan dit goed verenigen met het perspectief van professionals en instellingen, en weet dit te vertalen naar de betekenis hiervan voor Akwa GGZ.

Je hebt een duidelijke visie op de kwaliteit van zorg voor mensen met een psychische aandoening en kan deze goed uitdragen. Je signaleert trends binnen de ggz die van invloed zijn op de werkzaamheden van Akwa GGZ.
Je hebt een relevant netwerk binnen de ggz met name met organisaties van patiënten en naasten.

Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en hebt bij voorkeur ervaring op bestuurlijk- en/of directieniveau. Je staat voor je taak als bestuurder, bent betrouwbaar, integer, resultaatgericht en toont lef. Als teamspeler deel je jouw kennis en ervaring op heldere en overtuigende wijze met anderen, analyseer je en leg je de juiste verbanden. Daarbij ben je sensitief, reflectief en flexibel.

Je kan draagvlak organiseren bij partijen met verschillende belangen, hebt een brede (domein)overstijgende scope en laat het belang van Akwa GGZ daarbij prevaleren.

Benoeming, tijdsbeslag en vergoeding

Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar met mogelijkheid voor verlenging van 4 jaar. De tijdsbesteding is gemiddeld 1 dag per maand. Daar staat een vaste vergoeding per maand tegenover in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

Meer informatie over de vacature

Neem voor vragen over de procedure of voor een uitgebreid functieprofiel contact op met Bas Wijffels, b.wijffels@akwaggz.nl,  bestuurssecretaris. Voor vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Dominique Vijverberg, directeur of Ariëtte van Reekum, voorzitter van het bestuur. Je kunt hen bereiken via het algemene nummer van Akwa GGZ: 030-3079270.

Solliciteren, gesprekken en benoeming

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan een CV en motivatiebrief naar Bas Wijffels, b.wijffels@akwaggz.nl. Reageren kan tot en met 12 februari. Gesprekken met de sollicitatiecommissie staan gepland op 10 en 13 maart. De kandidaat van voorkeur wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met het bestuur van Akwa GGZ op vrijdagmiddag 24 maart. Voordracht aan en benoeming door de Raad van Toezicht staat gepland op dinsdagavond 11 april.