Uitkomsten en rapporten online Panel

Mei 2023

Psychische klachten en laag IQ

Bijna alle zorgprofessionals (92%) ervaren moeilijkheden bij het leveren van zorg aan mensen met een laag IQ.

Download rapport

Februari 2023

Afronden behandeling

Bijna twee derde van de respondenten geeft aan dat beter worden in het afronden van behandelingen kan bijdragen aan het verkorten van de wachtlijsten.

Download rapport

December 2022

Zorgstandaard Depressie

De meeste professionals herkennen de behandelstappen die in de zorgstandaard beschreven staan en werken volgens dit schema, of wijken indien nodig af.

Download rapport

September 2022

Thuisarts

Twee derde van de panelleden maakt tijdens de behandeling in meer of mindere mate gebruik van Thuisarts.nl.

Download rapport

Juni 2022

Leren (van data) in de ggz

Twee derde van de zorgprofessionals leert van data binnen het eigen team, de eigen instelling of met andere instellingen.

Download rapport

April 2022

Diagnostiek

Respondenten geven aan dat de inhoudelijke screening door veel organisaties wordt uitgevoerd, meestal door een inhoudelijk professional.

Download rapport

Februari 2022

Herziening kwaliteitsstandaarden

Op basis van de beoordeling heeft Akwa GGZ besloten om komend jaar zes kwaliteitsstandaarden te actualiseren.

Download rapport

December 2021

Assertieve en verplichte zorg

De meeste zorgprofessionals vinden assertieve en verplichte zorg onmisbaar. Ook vinden zij assertieve zorg een goede manier om verplichte zorg te voorkomen.

Download rapport

Oktober 2021

eHealth

Meer dan 90% van de zorgprofessionals maakt gebruik van eHealth en meer dan 3/4 gebruikt toepassingen als apps en een persoonlijke gezondheidsomgeving.

Download rapport

Juni 2021

Samen beslissen

Genoemde voordelen van samen beslissen zijn een betere motivatie en commitment bij de patiënt en er wordt een beroep gedaan op de draagkracht en eigen verantwoordelijkheid van de patiënt.

Download rapport

Maart 2021

Herziening zorgstandaarden

De bruikbaarheid van standaarden in de praktijk wordt van voldoende tot goed beoordeeld en de aansluiting op de organisatie van zorg wordt van voldoende tot goed beoordeeld.

Download rapport

Januari 2021

Screening

Het merendeel van de respondenten vraagt in de diagnostische fase naar alcoholgebruik en de meerderheid vindt het belangrijk om relevante patiëntengroepen te screenen op ultra hoog risico op psychose.

Download rapport

December 2020

Zingeving

Zingeving is in de meeste organisaties waar de panelleden werken, onderdeel van de visie en op verschillende manieren georganiseerd binnen instellingen en praktijken.

Download rapport

November 2020

Leren en verbeteren

Iets meer dan de helft van de respondenten is aangesloten bij een netwerk, zowel gericht op intervisie alsook op een thema of organisatorische onderwerpen.

Download rapport

Oktober 2020

Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten

Professionals gebruiken de kwaliteitsstandaarden om beleid te actualiseren, als leidraad tijdens de behandeling en als naslagwerk. Eendere 1/3 vindt vragenlijsten essentieel in de behandeling.

Download rapport

Augustus 2020

Digitaal versus face-to-face behandelen

Ondanks de voorkeur voor face-to-face contact wil ruim 70% van de respondenten ook in de toekomst gebruik blijven maken van digitale behandelvormen.

Download rapport