Ondersteuning bij leren en beleidskeuzes

Het delen van kennis en ervaring met collega’s helpt om kwaliteit in de ggz verder te ontwikkelen. GGZ Dataportaal biedt ggz-professionals, organisaties en netwerken een kosteloos en veilig platform om meer inzicht in behandelingen te krijgen ten behoeve van continue kwaliteitsverbetering.

Samen leren met GGZ Dataportaal

Leren en verbeteren vindt plaats op verschillende niveaus tussen patiënt en zorgprofessional, in de behandelkamer en daar buiten, in teams, instellingen en netwerken van zorgaanbieders. Patiënt en professional beslissen samen welke zorg passend is. Daarmee worden behandelingen effectiever en sluiten ze beter aan bij verwachtingen. Het gebruik van indicatoren en vragenlijsten in de individuele behandeling van de patiënt helpt hierbij.

Deze informatie van behandelingen is ook op geaggregeerd niveau inzetbaar om mee te leren. Door in GGZ Dataportaal behandel-, proces- en patiëntkenmerken te bundelen en te koppelen aan uitkomstinformatie, wordt inzichtelijk hoe een behandeling bij een specifieke groep patiënten werkt. Dit inzicht is bruikbaar in het gesprek tussen professionals over kwaliteit. Zo ondersteunt dit platform ggz-organisaties bij continue kwaliteitsverbetering.

Wat is ROM?

Routine Outcome Monitoring is een methode waarbij periodiek metingen worden gedaan (in de vorm van vragenlijsten) ter ondersteuning van de evaluatie van het individuele herstelproces van de patiënt. Het laat zien of de zorg daadwerkelijk het gewenste effect heeft. Ervaart de patiënt bijvoorbeeld een afname van klachten? Of functioneert de patiënt beter? Door dit aan het begin, tijdens en na de behandeling te monitoren en bespreken, ondersteunt ROM het proces van samen beslissen.

In de ROM Bibliotheek vind je een overzicht van meetinstrumenten die je kunt gebruiken voor de periodieke evaluatie van de behandeling. Afhankelijk van het behandeldoel en de intensiteit van de behandeling kun je samen met de patiënt beslissen welke indicatoren je wilt evalueren. Op GGZ Standaarden vind je per zorgstandaard een gericht advies van je collega’s over de meetinstrumenten die je kunt gebruiken voor ROM.

In de video hieronder leggen Stynke Castelein, bijzonder hoogleraar Herstelbevordering bij Ernstige Psychische Aandoeningen en Ralph Kupka, hoogleraar bipolaire stoornissen en psychiater, beide tevens bestuurslid van Akwa GGZ,  uit wat ROM precies is.

ROM Bibliotheek

In de ROM Bibliotheek vind je een overzicht van meetinstrumenten die je kunt gebruiken voor de periodieke evaluatie van de behandeling. Afhankelijk van het behandeldoel en de intensiteit van de behandeling kun je samen met de patiënt beslissen welke indicatoren je wilt evalueren.

Heb je een vraag over samen leren met GGZ Dataportaal?

Wij helpen je graag verder, neem contact met ons op via:

E: servicedesk@ggzdataportaal.nl
T: 030-3079270