Samen leren van resultaten

Het delen van kennis en ervaring met collega’s helpt om kwaliteit in de ggz verder te ontwikkelen. GGZ Dataportaal biedt lerende netwerken een veilige, digitale omgeving waar uitkomsten van zorg met elkaar gedeeld kunnen worden. Zo kun je samen met collega’s leren van behandeluitkomsten en werken aan een nog betere kwaliteit van zorg.

Samen leren van resultaten met GGZ Dataportaal

De gegevens die zorgprofessionals door middel van ROM verzamelen kunnen, uitsluitend met toestemming van de patiënt, ook worden gebruikt om samen met collega’s te verkennen waar goede zorg aan voldoet en hoe je als behandelaar de gewenste kwaliteit levert. Akwa GGZ biedt lerende netwerken van zorgprofessionals een veilige, digitale omgeving waar zij uitkomsten van zorg met elkaar kunnen delen. Deze omgeving heet GGZ Dataportaal en is uitsluitend bedoeld om leren door en tussen zorgprofessionals te ondersteunen. GGZ Dataportaal biedt rapportages voor het vergelijken van behandeluitkomsten, patiëntervaringen en patiënt- en proceskenmerken. Op basis van de uitkomstinformatie van GGZ Dataportaal kunnen professionals met elkaar het gesprek voeren over kwaliteit.

Wil je samen met collega's leren van behandeluitkomsten?

GGZ Dataportaal verwerkt gegevens over behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg om het gesprek tussen professionals over kwaliteit te ondersteunen.

Wat is ROM?

Routine Outcome Monitoring is een methode waarbij periodiek metingen worden gedaan (in de vorm van vragenlijsten) ter ondersteuning van de evaluatie van het individuele herstelproces van de patiënt. Het laat zien of de zorg daadwerkelijk het gewenste effect heeft. Ervaart de patiënt bijvoorbeeld een afname van klachten? Of functioneert de patiënt beter? Door dit aan het begin, tijdens en na de behandeling te monitoren en bespreken, ondersteunt ROM het proces van samen beslissen.

In de ROM Bibliotheek vind je een overzicht van meetinstrumenten die je kunt gebruiken voor de periodieke evaluatie van de behandeling. Afhankelijk van het behandeldoel en de intensiteit van de behandeling kun je samen met de patiënt beslissen welke indicatoren je wilt evalueren. Op GGZ Standaarden vind je per zorgstandaard een gericht advies van je collega’s over de meetinstrumenten die je kunt gebruiken voor ROM.

In de video hieronder leggen Stynke Castelein, bijzonder hoogleraar Herstelbevordering bij Ernstige Psychische Aandoeningen en Ralph Kupka, hoogleraar bipolaire stoornissen en psychiater, beide tevens bestuurslid van Akwa GGZ,  uit wat ROM precies is.

ROM Bibliotheek

In de ROM Bibliotheek vind je een overzicht van meetinstrumenten die je kunt gebruiken voor de periodieke evaluatie van de behandeling. Afhankelijk van het behandeldoel en de intensiteit van de behandeling kun je samen met de patiënt beslissen welke indicatoren je wilt evalueren.

Heb je een vraag over samen leren met GGZ Dataportaal?

Wij helpen je graag verder, neem contact met ons op via:

E: servicedesk@ggzdataportaal.nl
T: 030-3079270