Raad van Toezicht

Akwa heeft een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit de vertegenwoordigende organisaties van patiënten en hun naasten, professionals en zorgaanbieders. De RvT heeft niet alleen een toetsende, controlerende rol achteraf, maar verleent op onderdelen ook goedkeuring aan het beleid, waaronder het Meerjarenprogramma en de werkplannen en de begroting en jaarrekening van Akwa. De RvT toetst onder andere het Meerjarenprogramma en de jaarlijkse werkplannen aan de Agenda voor gepast gebruik en transparantie (AGGT) of aan een Hoofdlijnen- c.q. bestuurlijk akkoord. Daarnaast monitort de RvT de voortgang en fungeert als opdrachtgever voor een evaluatie na drie jaar.

Arnoud Arntz

P3NL

Henk Bakker

V&VN

Lieuwe de Haan

NVvP

Martin Bontje

InEen

Martin de Heer

Platform MEER GGZ

Ria Mous

LVVP

Roel Verheul

GGZ Nederland

Wencke de Wildt

NIP

Wim van Minnen

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid