Partners en samenwerking

De oprichting van Akwa is een gezamenlijk besluit van vertegenwoordigers van alle partijen in de ggz: patiënten en hun naasten, professionals, aanbieders en zorgverzekeraars. Deze partijen zijn verenigd in de Agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie (AGGT). De partijen zijn:

 • GGZ Nederland
 • InEen
 • LVVP
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
 • NIP
 • NVvP
 • P3NL
 • V&VN
 • MEER GGZ

De volgende partijen participeren in de AGGT, maar zijn formeel geen partij:

 • LHV
 • ZN
 • VWS