Kwaliteitsraad

De Kwaliteitsraad wordt belast met de inhoudelijke programmering en ondersteuning van de producten en diensten van Akwa. Op basis van inhoudelijke kennis, ervaringen, signalen uit de achterban van patiënten, naasten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en andere partijen prioriteert de kwaliteitsraad onderwerpen en voorziet de plannen en de daarin geprogrammeerde activiteiten van inhoudelijk advies.

In de komende periode wordt de Kwaliteitsraad geïnstalleerd.