Raadplegen van kwaliteitsgegevens via applicatie

Bij Akwa GGZ wordt hard gewerkt aan een dataportaal waarin je jouw kwaliteitsgegevens kunt aanleveren en raadplegen.

In de komende maanden werken wij eraan dat het voor jou mogelijk is om op een veilige en verantwoorde manier gegevens aan te leveren. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan toegankelijke rapportages om de informatie op een inzichtelijke manier terug te koppelen. Naar verwachting is dit portaal vanaf medio 2019 gereed.

Instellingen die al eerder data hebben aangeleverd kunnen de gemaakte rapportages raadplegen via een applicatie. Hiervoor moet jouw instelling eerst instemmen met de raadpleegvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn 15 maart opgestuurd naar het bestuur van de betreffende instellingen.

Vrijgevestigden kunnen nog geen gebruik maken van deze rapportages. Zij kunnen vanaf medio 2019 terecht bij GGZ Dataportaal.

Ga naar de rapportages