GGZ Dataportaal

Hoe kan ik leren van mijn resultaten?

GGZ Dataportaal is dé dataverwerker voor de geestelijke gezondheidszorg. Wij ontvangen data van zorgaanbieders over behandelingen. Deze data verwerken wij tot bruikbare rapportages die inzicht bieden in de kwaliteit van zorg. Deze rapportages zijn toegankelijk via een online applicatie die Akwa GGZ beheert.

Primair richten wij ons op het monitoren van het effect van de behandeling, bijvoorbeeld een afname van klachten of een verbetering in het functioneren van de patiënt. Daarnaast bieden wij ook informatie over cliënttevredenheid.

Dankzij deze rapportages krijgen zorgaanbieders inzicht in het resultaat van de geboden zorg. Dit inzicht is noodzakelijk voor kwaliteitsverbetering: zo weet iedereen zeker of de geboden inspanningen daadwerkelijk leiden tot waarneembare resultaten. Door deze resultaten te monitoren, levert GGZ Dataportaal een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van de ggz sector.

Let op! GGZ Dataportaal is nog in opbouw. Naar verwachting is het vanaf mei 2019 voor ons mogelijk om jouw kwaliteitsgegevens te ontvangen. Er zal dan ook een website beschikbaar zijn met uitgebreide informatie over het verzenden en raadplegen van deze gegevens. Nu is het mogelijk om historische data in te zien via een webapplicatie. Deze applicatie is echter alleen toegankelijk voor instellingen die al eerder ROM-gegevens hebben aangeleverd.

Ontdek

hoe je historische ROMdata raadpleegt

Lees

hoe je kunt leren van data via GGZ Dataportaal

Log

in bij GGZ Dataportaal