GGZ Dataportaal

Hoe kan ik leren van mijn resultaten?

GGZ Dataportaal is een dataverwerker voor de geestelijke gezondheidszorg. Wij ontvangen data van zorgaanbieders over behandelingen. Deze data verwerken wij tot bruikbare rapportages die inzicht bieden in de kwaliteit van zorg. Deze rapportages zijn toegankelijk voor zorgprofessionals via een online applicatie.

  GGZ Dataportaal ondersteunt kwaliteitsnetwerken binnen de ggz om van elkaar te leren. Deze netwerken kiezen hun eigen meetinstrumenten om kwaliteit inzichtelijk te maken. Bijvoorbeeld voor het meten van afname van klachten, het verbeteren van het functioneren van de patiënt of patiënttevredenheid. Via GGZ Dataportaal worden de uitkomsten van behandelingen gebundeld en verschillen inzichtelijk gemaakt zodat zorgprofessionals van elkaar kunnen leren.

  GGZ Dataportaal is een veilige omgeving waarin uitsluitend gewerkt wordt met gegevens waarvoor patiënten toestemming hebben gegeven.

  Let op! GGZ Dataportaal is nog in opbouw en wordt binnenkort geopend.

  Veel gestelde vragen

  Hieronder lees je de meest gestelde vragen en antwoorden over GGZ Dataportaal op een rij.

  Staat jouw vraag er niet tussen dan kun je contact opnemen met de servicedesk via servicedesk@ggzdataportaal.nl

  • Kan ik mijn (ROM)gegevens delen met Akwa GGZ?

   Het delen en raadplegen van kwaliteitsgegevens verloopt via GGZ Dataportaal. GGZ Dataportaal is nog in opbouw. Naar verwachting is het vanaf medio 2019 mogelijk om jouw kwaliteitsgegevens te delen. Er zal dan ook een website beschikbaar zijn met uitgebreide informatie over het verzenden en raadplegen van deze gegevens.

   Voordat er gegevens gedeeld kunnen worden, wordt er gewerkt aan het borgen van de patiënttoestemming. Zodra dat is ingericht kunnen organisaties gebruik gaan maken van GGZ Dataportaal als portaal om nieuwe uitkomstinformatie met elkaar te delen. Zodra het toestemmingsproces uitgeschreven is, zullen organisaties hierover geïnformeerd worden.

   Zodra GGZ Dataportaal operationeel is, kun je ook met terugwerkende kracht gegevens delen, mits er wel expliciete toestemming is gegeven door de patiënt.

  • Hoe wordt de privacy van de patiënt gewaarborgd?

   GGZ Dataportaal zal alleen gegevens ontvangen waarvoor expliciete toestemming is gegeven door de patiënt. De patiënt zal door de zorgaanbieder gevraagd worden om toestemming te geven voor gebruik van informatie voor doeleinden van kwaliteitsverbetering. Zodra duidelijk is hoe het toestemmingsproces eruit gaat zien zullen zorgorganisaties geïnformeerd worden.

  • Kan ik historische (ROM)data inzien?

   Nee. Het is niet mogelijk om historische (ROM)data in te zien. Klik hier voor meer informatie.

  • Krijgen zorgverzekeraars inzicht in uitkomstinformatie?

   De database van uitkomstinformatie is bedoeld als hulpmiddel voor zorgprofessionals bij kwaliteitsverbetering, aansluitend op de behandelsetting. Deze informatie is niet toegankelijk voor zorgverzekeraars.

  • Ben ik verplicht mij te contracteren met Akwa GGZ in verband met het kwaliteitsstatuut?

   Nee. Een overeenkomst met Akwa GGZ is geen verplicht criterium voor het goedkeuren van het kwaliteitsstatuut.

  • Is mijn contract met Stichting Benchmark GGZ overgegaan naar Akwa GGZ?

   Nee. SBG heeft in december 2018 haar contract met zorgaanbieders beëindigd. Wanneer zorgaanbieders  nieuwe uitkomstinformatie kunnen gaan delen met GGZ Dataportaal – om op basis daarvan kwaliteitsinformatie te verkrijgen – zullen er nieuwe overeenkomsten opgesteld worden. Zodra deze gereed zijn, zullen zorgaanbieders daarover geïnformeerd worden.

  • Is het aanleveren van gegevens aan Akwa GGZ verplicht?

   Nee. Akwa GGZ zal in de toekomst via GGZ Dataportaal gegevens ontvangen van zorgaanbieders over behandelingen ten behoeve van kwaliteitsverbetering. Vanuit Akwa GGZ is er geen verplichting om gegevens te delen of een samenwerking met ons aan te gaan.

   Zorgaanbieders houden verplichtingen richting Zorginstituut Nederland om geleverde kwaliteit van zorg transparant te maken. GGZ -partijen maken hier zelf afspraken over. Lees meer informatie op de website van Zorginstituut Nederland.

  • Welke meetinstrumenten/vragenlijsten kunnen jullie ontvangen?

   Momenteel zijn wij bezig met de voorbereidingen om het ontvangen van meetinstrumenten en andere gegevens mogelijk te maken. Naar verwachting komt medio 2019 de eerste versie van de GGZ Informatiestandaard beschikbaar. Hier staat beschreven welke meetinstrumenten wij kunnen ontvangen.

   Via het project doorontwikkeling ROM stellen wij een set van indicatoren en meetinstrumenten vast die goed aansluiten bij de behandelpraktijk. In het najaar van 2019 hopen wij per zorgstandaard een door het veld gedragen set aan indicatoren en meetinstrumenten hebben, waaruit zorgprofessionals zelf kunnen kiezen. Het gebruik van meetinstrumenten die afgelopen jaren gangbaar waren in de ggz, zal ook in de toekomst ondersteund worden.

  • Hoe gaat het verder met het aanleveren van Argusgegevens?

   De Argusgegevens worden sinds eind 2016 niet meer landelijk verzameld. GGZ Nederland is momenteel bezig met het bijstellen van de huidige Argus gegevensset. Tevens onderzoeken zij de mogelijkheden voor een herstart van een landelijke verzameling.

   Het registeren van vrijheidsbeperkende maatregelen blijft wel verplicht. Dit is sinds 2012 een wettelijke verplichting voor alle instellingen met een Bopz aanmerking.

  • Wat is het verschil tussen het DIS en Akwa GGZ?

   De NZa ontvangt en beheert alle gegevens over zorgtrajecten in de ziekenhuiszorg, gespecialiseerde ggz, basis-ggz en forensische zorg in het landelijke dbc-informatiesysteem (DIS). De gegevens die in het DIS verzameld worden zijn van belang voor het volgen van zorgmarktontwikkelingen en de doorontwikkeling van zorgprestaties.

   Akwa GGZ zal in de toekomst ROM en dbc-gegevens van de geestelijke gezondheidszorg ontvangen en verwerken om te komen tot kwaliteitsverbetering. We verwerken de gegevens tot bruikbare rapportages die inzicht bieden in de kwaliteit van zorg met als doel het behouden en verbeteren van de kwaliteit.