GGZ Dataportaal

Hoe kan ik leren van mijn resultaten?

GGZ Dataportaal is dé dataverwerker voor de geestelijke gezondheidszorg. Wij ontvangen data van zorgaanbieders over behandelingen. Deze data verwerken wij tot bruikbare rapportages die inzicht bieden in de kwaliteit van zorg. Deze rapportages zijn toegankelijk via een online applicatie die Akwa GGZ beheert.

Primair richten wij ons op het monitoren van het effect van de behandeling, bijvoorbeeld een afname van klachten of een verbetering in het functioneren van de patiënt. Daarnaast bieden wij ook informatie over cliënttevredenheid.

Dankzij deze rapportages krijgen zorgaanbieders inzicht in het resultaat van de geboden zorg. Dit inzicht is noodzakelijk voor kwaliteitsverbetering: zo weet iedereen zeker of de geboden inspanningen daadwerkelijk leiden tot waarneembare resultaten. Door deze resultaten te monitoren, levert GGZ Dataportaal een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van de ggz sector.

Let op! GGZ Dataportaal is nog in opbouw. Naar verwachting is het vanaf mei 2019 voor ons mogelijk om jouw kwaliteitsgegevens te ontvangen. Er zal dan ook een website beschikbaar zijn met uitgebreide informatie over het verzenden en raadplegen van deze gegevens. Vanaf maart 2019 is het mogelijk om data in te zien via een tijdelijke webapplicatie. Deze applicatie is echter alleen toegankelijk voor instellingen die al eerder ROM-gegevens hebben aangeleverd.

Ontdek

vanaf maart onze tijdelijke applicatie

Lees

hoe je kunt leren van data via GGZ Dataportaal

Veelgestelde vragen

Sinds januari krijgen wij bij de servicedesk van Akwa GGZ regelmatig vragen over het sturen van data en het inzien van kwaliteitsinformatie. Hieronder lees je de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij.

Staat jouw vraag er niet tussen dan kun je contact opnemen met de servicedesk via servicedesk@akwaggz.nl 

 • Kan ik mijn (ROM)gegevens delen met Akwa GGZ?

  Het delen en raadplegen van kwaliteitsgegevens verloopt via GGZ Dataportaal. GGZ Dataportaal is nog in opbouw. Naar verwachting is het vanaf mei 2019 voor ons mogelijk om jouw kwaliteitsgegevens te ontvangen. Er zal dan ook een website beschikbaar zijn met uitgebreide informatie over het verzenden en raadplegen van deze gegevens. Vanaf maart 2019 is het mogelijk om data in te zien via een tijdelijke webapplicatie. Deze applicatie is echter alleen toegankelijk voor instellingen die al eerder ROM-gegevens hebben aangeleverd.

 • Kan ik historische (ROM)data inzien?

  Uit contacten met belangrijke stakeholders blijkt dat de statistische ROM-gegevens in de database dusdanig veel waarde hebben dat deze beschikbaar moeten blijven voor de zorgaanbieders die in het verleden ROM-gegevens hebben aangeleverd. De oorspronkelijke database is daarom door SBG teruggebracht tot een set statistische, anonieme gegevens. Deze set anonieme gegevens is vervolgens overgedragen aan Akwa GGZ. Via GGZ Dataportaal kun je binnenkort weer rapportages maken over deze dataset.

  Op deze manier blijft het mogelijk om historische vergelijkingen op het gebied van eigen behandeluitkomsten en patiëntervaringen te maken. Naar verwachting zijn de historische data vanaf maart 2019 toegankelijk voor instellingen.

 • Ben ik verplicht mij te contracteren met Akwa GGZ in verband met het kwaliteitsstatuut?

  Een overeenkomst met Akwa GGZ is geen verplicht criterium voor het goedkeuren van het kwaliteitsstatuut.

 • Is het aanleveren van gegevens aan Akwa GGZ verplicht?

  Akwa GGZ zal in de toekomst via GGZ Dataportaal gegevens ontvangen van zorgaanbieders over behandelingen ten behoeve van kwaliteitsverbetering. Vanuit Akwa GGZ is er geen verplichting om gegevens aan te leveren of een contract met ons af te sluiten.

 • Welke meetinstrumenten/vragenlijsten kunnen jullie ontvangen?

  Momenteel zijn wij bezig met de voorbereidingen om het ontvangen van meetinstrumenten en andere gegevens mogelijk te maken. Naar verwachting komt in 2019 de eerste versie van de GGZ Informatiestandaard beschikbaar. Hier staat beschreven welke meetinstrumenten wij kunnen ontvangen.

  Via het project doorontwikkeling ROM stellen wij een set van indicatoren en meetinstrumenten vast die goed aansluiten bij de behandelpraktijk. In de zomer van 2019 hopen wij per zorgstandaard een door het veld gedragen set aan indicatoren en meetinstrumenten hebben.

 • Hoe gaat het verder met het aanleveren van Argusgegevens?

  De Argusgegevens worden sinds eind 2016 niet meer landelijk verzameld. GGZ Nederland is momenteel bezig met het bijstellen van de huidige Argus gegevensset. Tevens onderzoeken zij de mogelijkheden voor een herstart van een landelijke verzameling.

  Het registeren van vrijheidsbeperkende maatregelen blijft wel verplicht. Dit is sinds 2012 een wettelijke verplichting voor alle instellingen met een Bopz aanmerking.

 • Wat is het verschil tussen het DIS en Akwa GGZ?

  De NZa ontvangt en beheert alle gegevens over zorgtrajecten in de ziekenhuiszorg, gespecialiseerde ggz, basis-ggz en forensische zorg in het landelijke dbc-informatiesysteem (DIS). De gegevens die in het DIS verzameld worden zijn van belang voor het volgen van zorgmarktontwikkelingen en de doorontwikkeling van zorgprestaties.

  Akwa GGZ zal in de toekomst ROM en dbc-gegevens van de geestelijke gezondheidszorg ontvangen en verwerken om te komen tot kwaliteitsverbetering. We verwerken de gegevens tot bruikbare rapportages die inzicht bieden in de kwaliteit van zorg met als doel het behouden en verbeteren van de kwaliteit.