GGZ Dataportaal geopend voor raadplegen historische data

GGZ Dataportaal wordt ingericht als platform voor verbetering van de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg.

Vanaf medio 2019 ontvangen wij data van zorgaanbieders over behandelingen. Deze uitkomstinformatie van behandelingen verwerken wij tot bruikbare rapportages die professionals inzicht bieden in de kwaliteit van zorg. Deze rapportages zijn voor hen toegankelijk via een onlineapplicatie die Akwa GGZ beheert. Wij willen bijdragen aan een lerende ggz, gericht op continue kwaliteitsverbetering. GGZ Dataportaal is hierbij een belangrijk instrument.

Bij de oprichting van Akwa GGZ is afgesproken dat wij de infrastructuur van Stichting Benchmark GGZ overnemen. Verschillende zorgorganisaties gaven aan dat zij ook de uitkomstinformatie, zoals die afgelopen jaren door SBG is verzameld, waardevol vinden. Deze zorgorganisaties willen graag dat de database behouden blijft, zodat zij die informatie kunnen blijven gebruiken.

Welke data?

Door deze behoefte aan intercollegiaal leren heeft Akwa GGZ een deel van de SBG-dataset overgenomen. Omdat we buiten de privacy discussie over eerder verzamelde uitkomstinformatie wensen te blijven, nemen wij uitsluitend gegevens over van SBG die relevant zijn voor het benutten van uitkomstgegevens.

Goed om te weten: De dataset die wij hebben overgenomen, is ontdaan van gegevens zoals pseudo BSN en de herkomstgroepering. Vervolgens hebben we onderdelen van de resterende dataset zodanig bewerkt dat de gegevens niet kunnen worden herleid naar personen, ook niet wanneer we nieuwe gegevens ontvangen.

Uitsluitend data van eigen organisatie

De overgebleven dataset is sinds 15 maart weer te raadplegen voor zorgaanbieders die in het verleden Routine Outcome Monitoring (ROM) gegevens hebben aangeleverd. In GGZ Dataportaal kunnen professionals nu vergelijkingen en rapportages over behandeluitkomsten en patiëntervaringen maken. Om intercollegiaal leren binnen de eigen zorgorganisatie te bevorderen, krijgen zorginstanties uitsluitend toegang tot de data van de eigen organisatie. Deze data zijn voor een deel afgezet tegen het landelijk beleid.

Om toegang te krijgen tot deze historische data, dient het bestuur of directie van de desbetreffende zorgorganisatie akkoord te gaan met de raadpleegvoorwaarden. Inmiddels zijn de bestuurders over deze voorwaarden en de procedure geïnformeerd. In het verleden hebben enkele zorgorganisaties ook toestemming gegeven aan zorgverzekeraars om hun rapportages over uitkomstinformatie in te zien. Deze afspraken zijn door Akwa GGZ niet overgenomen. Wel bieden we zorgorganisaties de mogelijkheid om die toestemming opnieuw te geven, maar uitsluitend voor toegang tot in het verleden verzamelde uitkomstinformatie.

Nieuwe versie GGZ Dataportaal

Akwa GGZ streeft naar een continue, planmatige ontwikkeling en monitoring van de zorgkwaliteit in de GGZ. Ons doel: de juiste zorg, door de juiste professional, op het juiste moment en de juiste plaats. Om deze reden werken wij aan een geheel vernieuwde versie van GGZ Dataportaal. Binnen het dataportaal wordt het mogelijk om uitkomstinformatie bijeen te brengen en te vergelijken met zelfgekozen referentiegroepen van zorgprofessionals. Hiermee verwachten we aan te sluiten bij bestaande netwerken van zorgprofessionals, die van elkaar willen leren met behulp van uitkomstinformatie. De menustructuur en de layout worden verbeterd en er worden ook nieuwe rapportages ontwikkeld.

We vinden het belangrijk dat het GGZ Dataportaal relevante informatie biedt en goed aansluit bij de behandelpraktijk. Daarom worden voor het vormgeven van nieuwe rapportages wensen opgehaald in het veld. De nieuwe versie van het GGZ Dataportaal wil professionals faciliteren bij het gebruiken van kwaliteitsinformatie voor intervisie, leren en verbeteren. Zo werken wij gezamenlijk aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg in de GGZ.

Wil je graag meer informatie over het raadplegen van de historische data? Neem dan contact op met Cynthia Waanders, projectmanager (c.waanders@akwaggz.nl).

Heb je ideeën voor verbetering van het GGZ Dataportaal? Dan kun je terecht bij Gerard Flens, Product Owner (g.flens@akwaggz.nl).