Activiteiten

Akwa ondersteunt bij de ontwikkeling, het bijeenbrengen en ontsluiten van kennis over hoe de zorg door de juiste persoon, op de juiste plek, op het juiste moment, in goede samenhang en doelmatig wordt geleverd. Akwa helpt bij de implementatie van kennis en werkwijzen, ondersteunt bij het genereren van kwaliteitsinformatie over de daadwerkelijk geleverde zorg en faciliteert het proces om met deze inzichten de kwaliteit van de ggz continu te verbeteren.

De komende periode krijgt Akwa als organisatie vorm. Vaststaat dat Akwa ondersteunend is aan de klinische praktijk en van, voor en door het veld is. Dit houdt in dat patiënt, naaste en professional de regie hebben.

In Akwa worden in de komende periode (een deel van) de activiteiten en infrastructuur van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO) en de Stichting Benchmark GGZ (SBG) ondergebracht.

Doel

De patiënt en naasten voorzien van de juiste zorg en hulp door de juiste persoon op het juiste moment en op de juiste plaats (matched care).

7 functies

  • Kwaliteit vaststellenontwikkeling en doorontwikkeling van kwaliteitsstandaarden
  • Kwaliteit implementerenontsluiten en implementeren van kwaliteitsproducten en kwaliteitsstandaarden
  • Kwaliteit verbeterenleren en verbeteren op basis van kwaliteitsinformatie
  • Kwaliteit in beeld brengenkeuze- en inkoopinformatie beschikbaar stellen aan patiënten en naasten en aan zorgverzekeraars
  • Kwaliteit financierenafstemming inhoud van de standaarden op huidige en toekomstige financieringsmodellen
  • Kwaliteit onderzoekenstimuleren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek
  • Kwaliteit evaluerenmonitoring & signalering van implementatie van kwaliteitsproducten