Cathy van Beek benoemd tot voorzitter van Akwa

Cathy van Beek heeft veel zin in de nieuwe functie. “Ik verheug me erop om mij als onafhankelijk voorzitter van akwa door het perspectief van mensen met psychische aandoeningen te laten inspireren. En om dit vervolgens mogelijk te maken via kwaliteitsstandaarden voor zorgprofessionals en het stimuleren van het waardevol gebruik van de standaarden. Kwaliteit en ook toegankelijkheid en betaalbaarheid van het integrale aanbod van zorg zijn voor patiënten en hun naasten, voor zorgprofessionals en de maatschappij essentieel”.

Onder leiding van Alexander Rinnooy Kan, de voorzitter van de AGGT, is begin dit jaar de bouw van het kwaliteitsinstituut ggz gestart. Onder de naam Akwa, alliantie kwaliteit in de ggz, krijgt het instituut de komende maanden nader vorm. Uiteindelijk zal Akwa per 1 januari 2019 volledig operationeel zijn. Het krijgt een onafhankelijk bestuur en een Raad van Toezicht bestaande uit de vertegenwoordigende organisaties van professionals, patiënten en hun naasten en zorgaanbieders.

Leave a Reply